Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Stav vodních toků na území Benešovska

Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Benešovský slunovrat 2014
Benešovský slunovrat 2014

Rodinné centrum Medvídek

Benešovská mažoretka 2013
Benešovská mažoretka 2013


Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Aktuality

Tříkrálové posezení

vyvěšeno od 26.1.2015 do 14.2.2015 obrázek: 426.9 kB
obrázek: 428 kB
Na začátku ledna 2015 proběhlo v klubovně na Sokolském vrchu Tříkrálové posezení. Toto posezení se uskutečnilo již tradičně se členy BS-Aktivu a našimi občany. Akce byla velice milá a krásnou koledou zazpívanou p.Martanem a jeho vnučkou jsme se rozloučili s vánoční dobou. Na akci jsme si promítli film ze všech našich akcí, které jsme uspořádali v minulém roce. Velké poděkování patří p.Hučíkovi za zpracování tohoto filmu a také všem co na akci přišli. Věříme, že se akce líbila a že se sejdeme opět v únoru na tradičním Masopustu.

Za BS-Aktiv Lída Šumová

Sociální podnikání a vše co s tím souvisí

vyvěšeno od 10.1.2015 do 17.2.2015    [doc][DOC] 47.5 kB
MAS Labské skály z.s. zve všechny zájemce o rozvoj sociálního podnikání na seminář, který se bude konat 17.2.2015 od 10.00 hod na zámku v Jílovém u Děčína.
Seminář je určený zájemcům o tuto formu podnikání (podnikatelům,NNO, obcím) a je zaměřen na předání základních informací o legislativě, principech a dotační podpoře.

Ministerstvo kultury České republiky - vyhlášení dotačního programu

vyvěšeno od 9.1.2015 do 28.2.2015    [pdf][PDF] 118.3 kB
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obci s rozšířenou působností
Pro ORP Děčín byly stanoveny finanční prostředky v celkové výši 1.319.000,- Kč.
Termín příjmu žádostí je pro I. kolo nejpozději 28.2.2015, pro II. kolo 30.4.2015.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

vyvěšeno od 8.1.2015 do 6.2.2015 obrázek: 151.6 kB
   [OCX] 44.8 kB
pátek 6. února 2015 od 10 do 17 hodin
v budově školy „Bílá“ - Komenského 274, Benešov nad Ploučnicí
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
základního vzdělávání v Základní škole Benešov nad Ploučnicí pro školní rok 2015/16.
zobrazit celé...

VOLNÁ MÍSTA PRO ABSOLVENTY

vyvěšeno od 6.1.2015 do 28.2.2015 obrázek: 138.6 kB
Státní zámek v Benešově nad Ploučnicí přijme absolventy na pozici PRŮVODKYNĚ/PRŮVODCE.
PODMÍNKY:
- Absolvent střední či vysoké školy do 30 let
- Evidence na úřadu práce
zobrazit celé...

Co patří do pytlů na tříděný odpad

vyvěšeno od 5.1.2015 do 1.12.2015 obrázek: 9.1 kB
   [pdf][PDF] 56.6 kB

Základní informace o třídění odpadu

vyvěšeno od 5.1.2015 do 1.12.2015
PLASTY.jpg Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

PAPIR.jpg Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

SKLO.jpg Zelený kontejner na sklo

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Možnost třídit kovy a bioodpad prostřednictvím sběrného dvora

vyvěšeno od 29.12.2014 do 30.3.2015 obrázek: 144.1 kB

V souladu s novou legislativou mají občané města Benešova nad Ploučnicí od 1. 1. 2015 nově možnost třídit kovy prostřednictvím sběrného dvora v ul. U Skládky. Otevírací doba sběrného dvora (http://www.sluzbybenesov.cz/index.php/sbrny-dvr) je ve středu od 14:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00.  
Třídění bioodpadu bude umožněno od 1. 4. 2015. Podrobné informace Ministerstva životního prostředí k nové legislativě jsou k dispozici zde: http://www.mzp.cz/cz/news_141216_vyhlaska_trideni

Vánoční volejbalový turnaj

vyvěšeno od 29.12.2014 do 28.2.2015 obrázek: 455.3 kB
   [doc][DOC] 25.5 kB
V sobotu 27. prosince 2014 se v Sokolovně uskutečnil již tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev. Letos to bylo již 25 let od jeho počátku. Turnaje se zúčastnilo celkem 31 hráčů (20 mužů a 11 žen ).Turnaj byl po rozlosování do 8 mužstev zahájen v 10 hod. a hrálo se nepřetržitě až do 17 hod.
V přátelském a vánočním duchu, který ale neubral na bojovnosti hráčů, bylo odehráno
14 zápasů na 2 sety. Na závěr bylo provedeno vyhodnocení a ocenění všech účastníků.
Umístění mužstev bylo následující:
zobrazit celé...

Svozový kalendář pro tříděné odpady pro rok 2015

vyvěšeno od 5.12.2014 do 31.12.2015 obrázek: 483.2 kB
   [pdf][PDF] 26.4 kB

Doprava 2015

vyvěšeno od 19.11.2014 do 31.1.2015
Od 1. 1. 2015 dochází v Ústeckém kraje ke kompletní reorganizaci autobusových linek. Mění se dopravci, dopravní oblasti, vedení linek a rozsah jízdních řádů. Zároveň se zavádí integrovaný zónově relační tarif, jednotný pro všechny smluvní autobusové a železniční dopravce.

Zde najdete informace o nových autobusových dopravcích a linkách v jednotlivých oblastech.

Společnými kroky k samostatnosti na trhu práce

vyvěšeno od 19.3.2013 do 19.3.2015 obrázek: 24 kB
   [pdf][PDF] 338.3 kB
   [pdf][PDF] 420.4 kB
Projekt přináší cílové skupině žen, příp. mužů komplexní motivačně vzdělávací program zaměřený na zahájení samostatné podnikatelské činnosti či podporu již podnikajících žen.
zobrazit celé...

Informační maily

vyvěšeno od 4.3.2010 do 21.12.2020
V rámci operativího informování o aktuálním dění ve městě Benešov nad Ploučnicí lze využít služby hromadného rozesílání mailů. Více informací zde
zobrazit celé...
archiv