Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

CzechPOINT


czech point.gif

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Kontaktní místo:

Městský úřad, náměstí Míru 1, 
Benešov nad Ploučnicí 
Odbor hospodářskosprávní

Vydávání výpisů:

matrika 2. podlaží
Pondělí 8.00 – 17.00 hodin
Středa  8.00 – 17.00 hodin

Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci občana se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrálních registrů:
- výpis z katastru nemovitostí,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis ze živnostenského rejstříku,
- výpis z Rejstříku trestů ČR,
- výpis z bodového hodnocení osob z Centrálního registru řidičů (karty řidiče),
- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách,
- autorizace přístupu do registru účastníků provozu MAISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství).


1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

2. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

3. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ ČR

5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOB (KARTY ŘIDIČE)

6. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

7. AUTORIZACE ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MAISOH ("MODUL AUTOVRAKY INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ")