Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

CzechPOINT


czech point.gif

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Kontaktní místo:

Městský úřad, náměstí Míru 1, 
Benešov nad Ploučnicí 
Odbor hospodářskosprávní

Vydávání výpisů:

matrika 2. podlaží
Pondělí 8.00 – 17.00 hodin
Středa  8.00 – 17.00 hodin

Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci občana se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrálních registrů:
- výpis z katastru nemovitostí,
- výpis z obchodního rejstříku,
- výpis ze živnostenského rejstříku,
- výpis z Rejstříku trestů ČR,
- výpis z bodového hodnocení osob z Centrálního registru řidičů (karty řidiče),
- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách,
- autorizace přístupu do registru účastníků provozu MAISOH (Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství).


1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

2. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

3. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ ČR

5. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOB (KARTY ŘIDIČE)

6. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

7. AUTORIZACE ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MAISOH ("MODUL AUTOVRAKY INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ")