Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Ceník placených služeb a poplatků

Knižní novinky

Knihovní řád

Městská knihovna


Příloha knihovního řádu Městské knihovny v Benešově nad Ploučnicí

Výpůjční interval 1 měsíc

Poplatky platné od 1.1.2011:

Registrační poplatky:

Vystavení přihlášky čtenáře a zavedení do evidence:

- dospělí, výdělečně činní: 10,- Kč

- děti do 15 let, studenti do 26 let, důchodci: 5,- Kč

- čtenáři nad 70 let: zdarma

Roční registrační poplatek:

- dospělí, výdělečně činní: 100,- Kč

- děti do 15 let, studenti do 26 let, důchodci: 50,- Kč

- čtenáři nad 70 let: zdarma

Poplatky z prodlení, sankční poplatky:

Ztráta průkazu (případně vydání náhradního za poškozený) 20,- Kč

Ztráta nebo zničení knihy (časopisu): čtenář koupí novou nebo plná cena +50% z ceny knihy

Poškození knihy: až 80% z ceny knihy

I. upomínka (po následujících 14 dnech):  5,- Kč / 1 svazek - neposílá se

II. upomínka 20,- Kč / 1 svazek

III. upomínka 30,- Kč / 1 svazek

Ostatní poplatky:

Poplatek za telekomunikační služby spojené s přístupem k internetu:

Poplatek za tisk 2,- Kč / 1 stránka