Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Ceník placených služeb a poplatků

Knižní novinky

Knihovní řád

Městská knihovna


Příloha knihovního řádu Městské knihovny v Benešově nad Ploučnicí

Výpůjční interval 1 měsíc

Poplatky platné od 1.1.2011:

Registrační poplatky:

Vystavení přihlášky čtenáře a zavedení do evidence:

- dospělí, výdělečně činní: 10,- Kč

- děti do 15 let, studenti do 26 let, důchodci: 5,- Kč

- čtenáři nad 70 let: zdarma

Roční registrační poplatek:

- dospělí, výdělečně činní: 100,- Kč

- děti do 15 let, studenti do 26 let, důchodci: 50,- Kč

- čtenáři nad 70 let: zdarma

Poplatky z prodlení, sankční poplatky:

Ztráta průkazu (případně vydání náhradního za poškozený) 20,- Kč

Ztráta nebo zničení knihy (časopisu): čtenář koupí novou nebo plná cena +50% z ceny knihy

Poškození knihy: až 80% z ceny knihy

I. upomínka (po následujících 14 dnech):  5,- Kč / 1 svazek - neposílá se

II. upomínka 20,- Kč / 1 svazek

III. upomínka 30,- Kč / 1 svazek

Ostatní poplatky:

Poplatek za telekomunikační služby spojené s přístupem k internetu:

Poplatek za tisk 2,- Kč / 1 stránka