Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Odbor finanční a plánovací

vedoucí odboru tel.č. 412 589 807

  1. zajišťuje práci s rozpočtem, přípravu, tvorbu, sledování plnění rozpočtu, rozpočtové změny
  2. vede evidenci  faktur, vč. úhrad, úhrady pravidelných  plateb
  3. zúčtovací vztahy – závazky vůči zaměstnancům, pojišťovnám, finančním institucím, příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím, vedení evidence pohledávek a závazků
  4. vedení účetnictví dle zák. 563/1991 ve znění pozdějších předpisů
  5. zajišťuje finanční část evidence dotačních prostředků
  6. provádí finanční kontrolu dle zák. o finanční kontrole
  7. vykonává funkci správce poplatků na zákl. vyhlášky o místních poplatcích
  8. povolování provozování výherních hracích přístrojů