Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Různé

Jednací řád Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí
Jednací řád Rady města Benešov nad Ploučnicí
Organizační řád Městského úřadu
             dodatek č.1 k organizačnímu řádu.pdf

Pravidla pro zajišťení přístupu k informacím
Vzor žádosti o poskytnutí informace
Výroční zpráva o poskytování informací v období roku 2010

Vnitřní směrnice č.1/2011 - zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek  
Vnitřní směrnice č.2/2012 - zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek

Pravidla pro zajišťování přístupu k informacím  
Kontrolní řád obce Benešov nad Ploučnicí

Benešovské noviny - ceník inzerce
Vyřízení rybářského lístku 
Žádost o vydání rybářského lístku
Plán práce zastupitelstva 2.pololetí 2011
Plán inventur na rok 2011
Odpisový plán
Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků města Benešov nad Ploučnicí
Směrnice k majetku a odepisování
Směrnice č.1/2012 o aplikaci zákona 111/2006, o základních registrech

Svozový kalendář pro tříděné odpady 2012
Plán práce Rady města Benešova n.Pl. na II pololetí 2012
Plán práce Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí II.pololetí 2012

Plán zimní údržby místních komunikací
Plán práce Rady města Benešov n.Pl. - 1.pololetí
Plán práce Zastupitelstva města Benešov n.Pl.
Plán práce Rady města Benešov n.Pl. - 2.pololetí
Plán práce Zastupitelstva města Benešov n.Pl - 2.pololetí

Rozpis služeb pro zimní údržbu komunikací 2013 - 2014
Směrnice č.3/2013 Termíny a systémy vymáhání pohledávek
Kalendář svozu odpadů 2014 - sudé úterý.pdf

Plán práce Zastupitelstva na 1. pololení 2014
Plán práce Rady města na 1.pololetí 2014
Směrnice č.1/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek .
Vnitřní předpis č.2/2014 Směrnice pro nakládání s nálezy