Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Různé

Vnitřní předpisy, směrnice
Jednací řád Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí
Jednací řád Rady města Benešov nad Ploučnicí
Organizační řád Městského úřadu
     dodatek č.1 k organizačnímu řádu.pdf
     dodatek č. 2/2013 Organizačního řádu MěÚ, kterým se převádí sociální oddělení
         z odboru FP pod odbor HS a ruší se pracovní místo domovníka v budově MěÚ
         s účinností od 1. 9. 2013.     
Pravidla pro zajišťení přístupu k informacím
Vzor žádosti o poskytnutí informace
Vnitřní směrnice č.1/2011 - zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek  
Vnitřní směrnice č.2/2012 - zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek
Směrnice č.1/2014 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek
Pravidla pro zajišťování přístupu k informacím  
Kontrolní řád obce Benešov nad Ploučnicí
Odpisový plán
Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků města Benešov nad Ploučnicí
Směrnice k majetku a odepisování
Směrnice č.1/2012 o aplikaci zákona 111/2006, o základních registrech
Směrnice č.3/2013 Termíny a systémy vymáhání pohledávek
Vnitřní předpis č.2/2014 Směrnice pro nakládání s nálezy
Směrnice č.1/2014, změna č.1/2015 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek

Plány práce
2015
Plán práce Rady města na 1.pololetí 2015
Plán práce Zastupitelstva na 1.pololetí 2015
Plán práce Zastupitelstva na 2.pololetí 2015

2014
Plán práce Rady města na 1.pololetí 2014
Plán práce Zastupitelstva na 1. pololení 2014
2013
Plán práce Rady města Benešov n.Pl. - 1.pololetí
Plán práce Zastupitelstva města Benešov n.Pl.
Plán práce Rady města Benešov n.Pl. - 2.pololetí
Plán práce Zastupitelstva města Benešov n.Pl - 2.pololetí
2012
Plán práce Rady města Benešova n.Pl. na II pololetí 2012
Plán práce Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí II.pololetí 2012
Svozový kalendář pro tříděné odpady 2012
2011
Plán práce zastupitelstva 2.pololetí 2011
Plán inventur na rok 2011

Ostatní
Benešovské noviny - ceník inzerce
Vyřízení rybářského lístku 
Žádost o vydání rybářského lístku
Plán zimní údržby místních komunikací
Systém naležité péče - dodávky dřeva