Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Telefonní seznam MÚ Benešov nad Ploučnicí

Příjmení a jméno Funkce
e-mail
Telefonní číslo
Tesarčíková Dagmar, Mgr.
starostka
starosta@benesovnpl.cz
412 589 801
412 586 345
Vrbický Karel místostarosta
vrbicky@benesovnpl.cz
412 589 802
Přivřel Zdeněk, BBA tajemník
privrel@benesovnpl.cz
412 589 803
412 586 398
Gerhardová Pavla
ústředna, sekretariát, podatelnatelefon.jpg
urad@benesovnpl.cz
412 589 811
412 586 341
Odbor hospodářsko-správní
Čvančarová Zdeňka, Mgr. Vedoucí odboru HS
cvancarova@benesovnpl.cz
412 589 804
Erlebachová Věra matrika, evidence obyvatel
erlebachova@benesovnpl.cz
412 589 805
Podešvová Ludmila pokladna
podesvova@benesovnpl.cz
412 589 806
Šillerová Nikol, Bc. informace, kopírování, faxování
sillerova@benesovnpl.cz
412 589 822
Jandášová Ivana knihovna
knihovna@benesovnpl.cz
412 589 824
Klomfarová Pavla
kulturní referentka,
pracoviště Čapkova 477 - KINO
kultura@benesovnpl.cz
412 586 330
724 598 686
Sociální oddělení - referenti
Hanušová Libuše
hanusova@benesovnpl.cz 412 589 819
Chvojková Markéta, Bc.    
Odbor finanční a plánovací
Sluková Lenka vedoucí odboru FP
slukova@benesovnpl.cz
412 589 810
773 798 501
Mansfeldová Monika fakturace, poplatky ze psů
mansfeldova@benesovnpl.cz
412 589 808
Bc. Dolejšová Jana, DiS. mzdová účetní
dolejsova@benesovnpl.cz.
janadolejsova@volny.cz
412 589 809
Odbor stavební
Zárubová Irena, Ing.
vedoucí SÚ
zarubova@benesovnpl.cz
412 589 820
Zárubová Kamila
administrativní pracovnice
kamila.zarubova@benesovnpl.cz
412 589 818
Košková Jana
referentka  SÚ
jana.koskova@benesovnpl.cz
412 589 818
Odbor výstavby a životního prostředí
Šohaj Karel, Ing. vedoucí odboru VŽP
sohaj@benesovnpl.cz
412 589 821
Vrabec Miroslav životní prostředí, odpady
vrabec@benesovnpl.cz
412 589 823
Odbor správy majetku města
Bc. Vyhnálková Blanka, DiS.
pověřena vedením odboru
vyhnalkova@benesovnpl.cz
412 589 826
774 558 722
Bažantová Ilona
referent
bazantova@benesovnpl.cz
412 589 825
Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace
Neliba Ivan ředitel služeb města
neliba@sluzbybenesov.cz
775 558 727
Arnsteinová Renáta ekonomka
arnsteinova@sluzbybenesov.cz
412 589 816

Městská policie 775 088 156, 775 077 156
mpbenesovnpl@post.cz
412 589 817
   
Úřad práce Děčín kontaktní pracoviště Benešov nad Ploučnicí
Bc. Martina Onderková
950 111 627
Policie České republiky 412 586 333
412 589 828