Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Stav vodních toků na území Benešovska

Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Benešovský slunovrat 2014
Benešovský slunovrat 2014

Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Telefonní seznam MÚ Benešov nad Ploučnicí

Telefonní ústředna 412 589 811

Příjmení a jméno Funkce
e-mail
Telefonní číslo
Filip Ušák
starosta
starosta@benesovnpl.cz
412 589 801
Mgr. Petra Tojmarová místostarosta
tojmarova@benesovnpl.cz
412 589 802
Zdeněk Přivřel, BBA tajemník
privrel@benesovnpl.cz
412 589 803
412 586 398
Bc. Nikol Šillerová
asistentka vedení města
sillerova@benesovnpl.cz
412 589 813
Odbor hospodářsko-správní
Čvančarová Zdeňka, Mgr. Vedoucí odboru HS
cvancarova@benesovnpl.cz
412 589 804
Erlebachová Věra matrika, evidence obyvatel
erlebachova@benesovnpl.cz
412 589 805
Podešvová Ludmila pokladna
podesvova@benesovnpl.cz
412 589 806
Pavla Gerhardová
spojovatelka, podatelna, výpravna,
informace, kopírování
urad@benesovnpl.cz
412 589 811
Jandášová Ivana knihovna
knihovna@benesovnpl.cz
412 589 824
Klomfarová Pavla
kulturní referentka,
pracoviště Čapkova 477 - KINO
kultura@benesovnpl.cz
412 586 330
724 598 686
Sociální oddělení - referenti
Hanušová Libuše
hanusova@benesovnpl.cz 412 589 819
Chvojková Markéta, Bc.    
Odbor finanční a plánovací
Sluková Lenka vedoucí odboru FP
slukova@benesovnpl.cz
412 589 810
773 798 501
Mansfeldová Monika fakturace, poplatky ze psů
mansfeldova@benesovnpl.cz
412 589 808
Bc. Dolejšová Jana, DiS. mzdová účetní
dolejsova@benesovnpl.cz.
janadolejsova@volny.cz
412 589 809
Odbor stavební
Zárubová Irena, Ing.
vedoucí SÚ
zarubova@benesovnpl.cz
412 589 820
Zárubová Kamila
administrativní pracovnice
kamila.zarubova@benesovnpl.cz
412 589 818
Košková Jana
referentka  SÚ
jana.koskova@benesovnpl.cz
412 589 818
Odbor výstavby a životního prostředí
Šohaj Karel, Ing. vedoucí odboru VŽP
sohaj@benesovnpl.cz
412 589 821
Vrabec Miroslav životní prostředí, odpady
vrabec@benesovnpl.cz
412 589 823
Odbor správy majetku města
Bc. Vyhnálková Blanka, DiS.
pověřena vedením odboru
vyhnalkova@benesovnpl.cz
412 589 826
774 558 722
Bažantová Ilona
referent
bazantova@benesovnpl.cz
412 589 825
Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace
Neliba Ivan ředitel služeb města
neliba@sluzbybenesov.cz
775 558 727
Arnsteinová Renáta ekonomka
arnsteinova@sluzbybenesov.cz
412 589 816

Městská policie 775 088 156, 775 077 156
mpbenesovnpl@post.cz
412 589 817
   
Úřad práce Děčín kontaktní pracoviště Benešov nad Ploučnicí
Jana Feistnerová
Petra Mališová

950 111 628
950 111 627
Policie České republiky 412 586 333
412 589 828