Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Tipy na výlet

Hrady a zámky
Přírodní zajímavosti
Rozhledny a vyhlídky
Církevní objekty
Muzea
Jiné turistické cíle

Hrady a zámky:

Děčínský zámek

decinsky zamek1.jpg Odedávna dominanta města, která se tyčí na 50 metrů vysoké skále nad soutokem řek Labe a Ploučnice. Patří mezi největší a historicky nejvýznamnější objekty svého druhu v Čechách. V prostoru dnešního zámku existovalo již od 10. století dřevěné hradiště. To bylo ve 13. století přestavěno na královský hrad. Od počátku 14. století sloužil objekt jako reprezentativní sídlo několika šlechtickým rodům, z nichž jeho osud ovlivnili nejvýrazněji páni z Vartenberka, z Bünau a hrabata rodu Thun-Hohenstein. Především zásluhou Thunů se zámek stal decinsky zamek2.jpgproslulým kulturním centrem. Nacházela se zde rozsáhlá knihovna s cennými rukopisy, obrazárna a řada dalších sbírek. V roce 1835 zde F.Chopin složil valčík As-Dur nazvaný Děčínský. decinsky zamek3.jpg
V roce 1932 byla rodina Thunů nucena z ekonomických důvodů zámek prodat československému státu. Od roku 1932 sloužil zámecký areál postupně československé, německé a sovětské vojenské posádce. Pobyty armád budovu výrazně poškodily. Původně gotický hrad z 13. století byl několikrát přestavován a až v letech 1786-1803 získal dnešní raně klasicistní podobu. Práce na zámku se nezastavily ani dnes, kdy probíhá jeho rozsáhlá rekonstrukce, díky které již bylo možné zpřístupnit velkou část opravených interiérů široké veřejnosti.
Dnes je zámek ve vlastnictví města Děčín a je nepřehlédnutelnou dominantou tohoto příhraničního sídla.
Nejnavštěvovanější části zámku:

Zámek Jílové

Původně vodní tvrz doložená roku 1554 postupně prošla řadou stavebních úprav. Současná podoba pochází ze 30. let 20. století a je vizitkou tehdejších majitelů - šlechtické rodiny Thun - Hohenstein. Stavba je významnou ukázkou tzv. saské renesance. V 2. polovině 20. století byl celý zámecký areál využíván pro školské účely. Od roku 2000 je v majetku města. Zámecké budovy procházejí rozsáhlou přestavbou.
Zámek je obklopen parkem v romantickém stylu, který nabízí příjemné chvíle posezení na nádvoří s kašnou či u jezírka s glorietem.

Kamenický hrad

kamenicky hrad.jpg Nad Českou Kamenicí se rozkládá Zámecký vrch s rozvalinami středověkého hradu z 13. století. Svého rozkvětu dosáhl v 15. století za Vartenberků. V 16. století ale zpustnul a až v roce 1880 zde byla díky turistickému spolku vztyčena první dřevěná rozhledna s výletní restaurací, která byla v provozu až do začátku 2. světové války. V roce 1998 byla znovu obnovena a dnes se odtud nabízí krásný výhled na město Česká Kamenice, velkou část Lužických hor a Českého Švýcarska.

Vrabinec

Na pravém břehu Labe se u obce Přední Lhota tyčí do výšky čedičový sopouch na jehož vrchu jsou zbytky středověkého hradu, který je poprvé připomínán v roce 1404.

Falkenštejn

falkenstejn.jpg falkenstejn-vchod.jpg Zříceninu naleznete volně přístupnou na okraji obce Jetřichovice. Nutno je ale absolvovat náročnější výstup na vrcholové skalisko. Z hradu se dochovaly jen vytesané prostory ve skále včetně zasypané nádrže na vodu. Z vrcholu skály se vám naskytne nádherný výhled na Havraní skálu a Růžovský vrch.

Skalní hrad Sloup

Hrad byl založen v polovině 14. století Ronovci. Měl sloužit jako strážní pevnost nad obchodní stezkou do Žitavy, která vedla přímo pod hradem. skalni hrad Sloup.jpgRonovcům však Sloup nesloužil příliš dlouho. Už v polovině 15. století jej získal loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna. Ten odtud vedl své nájezdy na Lužici a Žitavsko, což se mu stalo osudným. V roce 1446 z Lužice vytáhla královská vojska, Sloup oblehla a poprvé v jeho historii také dobyla a vypálila. To se poté stalo ještě jednou a to za třicetileté války, tedy v roce 1639, kdy hrad pokořila švédská vojska.
Na konci 17. století Sloup zakoupil Ferdinand Hroznata z Kokořova jež zde chtěl zbudovat klášter. Tento záměr se však neuskutečnil.
Rod Kinských nechal na hradě zřídit poustevnu, která byla zrušena v roce 1785 reformami císaře Josefa II. Kinští si ze Sloupu udělali výletní místo a užívali ho ke svým soukromým účelům, na hrad zvali své známé a pořádali zde koncerty nebo večírky. V roce 1829 tehdejší majitel panství Josef Jan Maxmilián Kinský hrad otevřel široké veřejnosti. K tomuto účelu slouží až dodnes. V současné době je hrad v majetku obce.
Nahoru

Přírodní zajímavosti:

Panska skala.jpgPanská skála

Panská skála je nejznámější geologickou rezervací u nás. Nachází se u Práchně, obce nedaleko Kamenického Šenova.
Jde o čedičový vrch tyčící se v nadmořské výšce 597 m. Tento unikátní útvar svým tvarem připomíná píšťaly varhan. Na tomto místě se točily záběry známé české pohádky Pyšná princezna.

Údolí Peklo

Údolí se nachází mezi obcí Zahrádky a městem Česká Lípa. Tato unikátní lokalita byla roku 1967 vyhlášena chráněným územím.
Je asi 4 km dlouhé a cesta jím vede podél Robečského potoka kolem osady Karba. Cestu lemují vysoké pískovcové skály, které místy tvoří svyslé stěny.

Zoologická zahrada

Zoologická zahrada, ačkoli nejmenší v České republice, zato umístěna v jednom z nejhezčích a nejromantičtějších prostředí - lesoparku na Pastýřské stěně nedaleko centra Děčína. ZOO se specializuje na chov vzácných a ohrožených druhů zvířat světové i naší fauny se zaměřením na druhy, které jsou v ČR chovány zřídka. Najdete tu také rozsáhlou expozici fauny Českosaského Švýcarska.

Pravčická brána

Podivuhodný přírodní útvar ve tvaru brány o výšce 16 m a rozpětí 26,5 m, největší v Evropě, přitahuje již více jak 150 let turisty z celého světa. Přístupné jsou i další vyhlídky v bezprostředním okolí brány odkud se vám naskytne strhující pohled na přírodu Českého Švýcarska. V některé z okolních skalních slují prý pobýval legendární poustevník Prebisch. Začátkem 19. století bylo možno najmout si k výstupu k bráně skupinu nosičů nebo mezky. Již v roce 1826 byl zde vystavěn pro občerstvení návštěvníků výčep, který v roce 1881 nahradil odvážně umístěný hotel Sokolí hnízdo. Dodnes Sokolí hnízdo zabezpečuje občerstvení a posezení příchozích turistů.

Soutěsky

divoka souteska.jpg Již v roce 1890 měli první turisté možnost plavit se po Edmundově (Tichá) soutěsce a o 8 let později byla zprovozněna soutěska Divoká. Tak jako oni, budete se i vy plavit na dřevěných pramicích, kde jediný pohon zabezpečuje dlouhé bidlo v ruce převozníka. Soutěsky vedou po vodě jako jediné možné cestě mezi vysokými skalními útesy, vodopády a lesy.

Soutěska Kamenice u Dolského mlýna

dolsky mlyn.jpg Tajemným a poněkud strašidelným dojmem na vás zapůsobí ruiny Dolského mlýna při ústí Jetřichovické Bělé do Kamenice. Původní mlýn byl již zmiňován v roce 1515. Velmi zajímavý je přístup po příkrých přírodních schodech od obce Vysoká Lípa. V místě najdete i chráněný Královský smrk - osamocený mohutný exemplář smrku ztepilého, jehož stáří je odhadováno na více jak 160 let s výškou 27 metrů. Zbytky mlýna posloužily také filmařům, například při natáčení pohádky Pyšná princezna.

Růžovský vrch

Mnohými nazývaný jako Děčínská Fudžijama., je jedním z nejkrásnějších přírodních výtvorů sopečného původu. Patří do nejpřísněji chráněné zóny národního parku. Roste zde vzácná horská kapradina laločnatá. Na úpatí je možné vidět až do počátku července ledové díry s útvary.

Trpasličí skály

V pískovcovém masivu, v blízkosti silnice vedoucí z Jetřichovic do Rynartic, místní lidový umělec Ernest Wahr vytesal v roce 1833 schody a barevné reliéfy trpaslíků.

Pavlinino údolí

pavlinino udoli.jpg Nejromantičtější úsek údolí Chřibské Kamenice, kde se řeka klikatí mezi zalesněnými stráněmi a mnoha pískovcovými skalami.
Nahoru

Rozhledny a vyhlídky:

Děčínský Sněžník

Rozhledna nacházející se v nadmořské výšce 723 m se pyšní hned několika NEJ:
- nachází se na nejvyšší hoře Děčínských stěn a zároveň na nejvyšší stolové hoře České Republiky
- patří mezi vůbec nejstarší rozhledny u nás
- je nejnavštěvovanější rozhlednou na Děčínsku
- v roce 1936 zde byl poprvé zachycen televizní signál na našem území, vysílaný z olympijských her v Berlíně
decinsky sneznik.jpgRozhledna byla původně vystavěna pro potřeby geografických měření Rakouska, Saska a Pruska, ale už od svého vzniku v roce 1864, byla přístupná veřejnosti. Zvěsti o nádherném výhledu sem lákaly tisíce zvědavců od nás i zahraničí. O tento věhlas se zasloužil především majitel děčínského panství hrabě Thun, který věž nechal vystavět v opravdu honosném alžbětinském stylu.
Už v roce 1865 byl pod rozhlednou vybudován hostinec a Sněžník se tak stal oblíbeným výletním místem všech vrstev. Z jeho vrcholu lze dohlédnout na Ještěd a mimořádně i na nejvyšší horu České Republiky Sněžku. Vidět je velká část Saska s většinou pískovcových útvarů Národního parku Saské Švýcarsko, Drážďany a České Středohoří s Bukovou horou.

Velký Chlum

velky chlum.jpg Kamenná rozhledna na Vysokém Chlumu byla postavena v roce 1930 jako nástupkyně dřevěné rozhledny, která se nacházela na vrchu Malý Chlum. Nachází se v nadmořské výšce 508 m.
Z této 16 metrů vysoké zděné věže se vám naskytne nádherný pohled na město Děčín, Děčínskou kotlinu a na část Děčínské vrchoviny. Naproti je vidět Děčínský Sněžník a vlevo část Českého středohoří. V roce 1997 prošla rozhledna rozsáhlou rekonstrukcí a byla opět otevřena pro veřejnost.

Kohout - rozhledna Františka Josefa I.

kohout.jpg Lesnatý čedičový vrch Kohout se tyčí asi 3 km od Benešova nad Ploučnicí, podél jihovýchodního svahu se táhne ves Valkeřice. Na jeho vrcholu v nadmořské výšce 589 m stojí rozhledna.
Nechal ji postavit Spolek německých turistů dle projektu stavitele Antona Mőllera. Náklady však byly vyšší než spolek čekal, takže museli stavbu přerušit a upravit plány. Místo stavby s okny, otevřenou plošinou a restaurací ve výšce 16 metrů postavili na kamenný základ železnou konstrukci s plošinou ve výšce 12 metrů. Rozhledna pak byla ve slavnostní den 60.roku panování Františka Josefa 15. srpna 1908 otevřena a na jeho počest po něm pojmenována.
Dnes je bohužel ve značně zchátralém stavu a navíc neposkytuje prakticky žádný výhled, jelikož ji obklopují stromy.

Pastýřská stěna

pastyrska stena.jpg Pastýřská stěna je název 150 m vysoké skály dominující městu Děčínu na levém břehu řeky Labe. Nabízí na první pohled nejatraktivnější výhled na město. Pastýřská stěna, se svojí dominantou, replikou hradu z roku 1905 (restaurace), nabízí překrásný výhled na město, zámek a labskou kotlinu.

Kvádrberk - Stoličná hora

kvadrberk.jpg Další úchvatný výhled na město Děčín nabízí Stoličná hora 289 m n.m. Zdejší vyhlídka pamatuje začátky turistického ruchu ve městě, již od roku 1879, kdy zde byla zřízena vyhlídková terasa s obeliskem na počest 25. výročí svatby Františka Josefa I. a Alžběty. Ze stoličné hory je doporučována procházka po Císařově promenádě (červená turistická značka), která vede po Růžovém hřebenu s několika vyhlídkami na řeku Labe a do labského kaňonu. panorama z kvadrberku.jpgPo cestě minete Sněžnickou vyhlídku, Leopoldovu výšinu dnes známou jako Labskou Stráž a Loubskou rokli. Budete-li pokračovat ještě dále, dojdete přes Belvedér až do příhraniční obce Hřensko.

Belvedér

Jedna z nejkrásnějších vyhlídkových plošin nad Labem. Je nejstarší upravenou vyhlídkou Českého Švýcarska asi 130 metrů nad hladinou Labe odkud je krásný výhled nejen do hlubokého kaňonu řeky Labe, ale i na stolové hory na německé straně.
Nahoru

Církevní objekty:

Thunská kaple sv. Jana Nepomuckého thunska kaple.jpg

Pseudogotická stavba jednolodního kostela s příčnou lodí, kterou naleznete v Děčíně ve čtvrti dříve známé jako Chrást. vyrostla na místě původní kaple v letech 1869 až 1871 jako soukromý svatostánek nad kryptou rodu Thunů. V současné době je zde umístěno lapidárium soch s expozicí o historii kaple.

Kostel Povýšení sv. Kříže

povyseni sv krize.jpg Barokní kostel byl vybudován v letech 1687 - 1691 a později vyzdoben freskami od J.Kramolína. Kostel je spojený se zámkem přes Růžovou zahradu krytou chodbou na pilířových arkádách. Je to jednolodní stavba s tribunami, příčnou lodí a presbytářem. Pořádají se tu hojně navštěvované varhaní koncerty.Židovská synagoga decin-synagoga.jpg

Nově zrekonstruovaná synagoga z roku 1907 se secesními a orientálními prvky, kterou naleznete v centru Děčína. Je jedinou dochovanou synagogou v českém pohraničí, která byla v době 2.světové války uchráněna před nacisty.

Kaple Narození Panny Marie

maria.jpg Barokní stavbu z let 1736 - 1739 naleznete ve městě Česká Kamenice. Centrála v mohutném půdorysu s mohutnou kopulí s opěrnými pilíři ozdobenými sochami světců z dílny Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, uvnitř kopule fresky od Ferdinanda Brunettiho, na hlavním oltáři stojí zlacená dřevěná socha Panny Marie s Ježíškem. Zvláštností je křížová cesta do kruhu.

Nahoru

Muzea:

Okresní muzeum

Nachází se na levobřežní straně města Děčín, nedaleko od hlavního nádraží ČD. Jednopatrová klasicistní budova ozdobená nad vchodem znakem knížete Františka Thun-Hohensteina, který budovu využíval jako lovecký zámeček. V muzeu naleznete stálou expozici labské plavby a dále i cenné sbírky dokumentující historii regionu.

Muzeum opevnění - Česká Kamenice

Soustřeďují se zde zajímavé exponáty dokumentující opevnění ČSR, výzbroj, výstroj, fotodokumentace z doby 2.světové války.

Hasičské muzeum - Nový Oldřichov

Nejrozsáhlejší muzeum svého druhu v České Republice. K vidění jsou zde stovky unikátních exponátů datovaných od 18.století až do šedesátých let 20.století.

Sklářské muzeum - Kamenický Šenov

Odborné muzeum navazující na historické a průmyslové dědictví regionu - sklářství. V muzeu naleznete dějiny sklářství, zejména pak rytého a broušeného skla.
Nahoru

Jiné turistické cíle:

Sklárny

Mnoho obcí v regionu se mohlo v minulosti pochlubit větší či menší sklářskou výrobou. Sklářská tradice se zde nejen zachovala, ale v současnosti se i dále rozvíjí a to zejména v obcích Chřibská a Kamenický Šenov.
Obec Chřibská se mimo jiné pyšní nejstarší funkční sklárnou v Evropě s ruční výrobou foukaného hutního skla.
Kamenickému Šenovu vévodí výroba lustrů, které si v minulosti našli nejednoho náročného zákazníka ve světě. Velice zajímavé je i místní sklářské muzeum.

Ovčí lávka

Tento neobvykle vysoko klenutý a úzký kamenný most ze 17.století, byl údajně postaven na truc místním sedlákům, kteří odmítli finančně přispět na jeho výstavbu. Pro stáda ovcí byl lehkou překážkou, ale panské vozy po něm nepřejely Jílovský potok. Nachází se ve středu města Děčín.

Řetězová lávka

Řetězová lávka pod Děčínským zámkem z roku 1831, ukotvená do skály, je nejstarší dochovanou stavbou tohoto druhu v Čechách.

Staroměstský most

staromestsky most.jpg Nejstarším Děčínským mostem je kamenný pozdněgotický most přes řeku Ploučnici, který spojuje Staré Město s Děčínem. Byl postaven v letech 1564-1569. Chloubou mostu je od roku 1714 gotické sousoší českých patronů sv.Jana Nepomuckého, sv.Václava a sv.Víta od F.M.Brokofa.

Tyršův most tyrsuv most.jpg

Jednu z dominant města Děčín tvoří moderní obloukový Tyršův most přes řeku Labe. Počátkem 20.století tento nahradil původní řetězový most císařovny Alžběty z roku 1853 a dodnes stojí na jeho pilířích.


Nahoru