Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Výběrová řízení

Od 1.1.2013 jsou všechna výběrová řízení na portálu pro vhodné uveřejnění zde:

Profil zadavatele


číslo veřejné
zakázky
název zakázky vítěz výběrového řízení
+ smlouva
VZ 11001 Obnova dřevin na náměstí Míru v Benešově nad Ploučnicí HITFLORA, s.r.o.
VZ11001.pdf
příloha.pdf
hodnotící_tabulka.pdf
VZ 11002 Opravy místních komunikací v Benešově nad Ploučnicí Dokom Final, s.r.o.
smlouva_df0001.pdf
hodnotící_tabulka.pdf
VZ 11003 Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti
č.p. 602, č.p. 706, Cihelní ul., Benešov nad Ploučnicí
STAMO s.r.o. Děčín
smlouva_skolka0001.pdf
hodnotící_tabulka.pdf
VZ 11004 Stavební úpravy nástupního prostoru kina, ul.Čapkova, Benešov nad Ploučnicí, I.etapa
VŘ ZRUŠENO
VZ 11005 Oprava mostu na místní komunikaci Žižkova v Benešově nad Ploučnicí na p.p.č. 1276/1, 1281/1, 1309/1 poškozeného povodní 2010 N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o.
Smlouva VZ11005.pdf
hodnotící tabulka.pdf
 VZ 11006
Benešov nad Ploučnicí, ul. Heřmanovská, oprava chodníku HERKUL a.s.
Smlouva VZ11006.doc
hodnotící tabulka.pdf
 VZ 11007 Benešov nad Ploučnicí, ul. "K Bottari", oprava komunikace HERKUL a.s.
Smlouva VZ11007.doc
hodnotící tabulka.pdf
VZ 11008 Oprava mostu na místní komunikaci, ul. Sokolovská v Benešově nad Ploučnicí na p.p.č. 1297/9 poškozené povodní Stavební práce Michal Bardzák
Smlouva VZ11008.doc
hodnotící tabulka.pdf
VZ 11009 Projektová dokumentace na opravu mostu na místní komunikaci v ul. Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí
TOP CON SERVIS s.r.o.
Smlouva VZ11009.pdf
hodnotící tabulka.pdf
VZ 11010 Nákup 10 ks lamp veřejného osvětlení ELTODO, a.s.
VZ 11011 Oprava střechy na budově Víceúčelového kulturního zařízení, Čapkova  477, Benešov nad Ploučnicí Zrušeno
VZ 11012 Stavební úpravy ve 2 N.P. objektu č.p. 706, ul. Cihelní, Benešov nad Ploučnicí  - vznik nové třídy mateřské školy Stavební práce Bardzák
Smlouva VZ11012.doc
hodnotící tabulka.xls
VZ 11013 Oprava místní komunikace ul. B. Němcové nevypsáno
VZ 11014 Oprava lávky na místní komunikaci ul. Nádražní, p.p.č. 1297/2 nevypsáno
VZ 11015 Sběr, svoz a likvidace SKO v Benešově nad Ploučnicí a Ovesné pro rok 2012 Technické služba Děčín a.s.
Smlouva VZ11015.doc
hodnotící tabulka.pdf
VZ 11016 Kanalizační a vodovodní přípojka pro areál koupaliště v Benešově nad Ploučnicí Horák s.r.o.
hodnotící tabulka.xls
VZ 12001 Rekonstrukce mostu na místní komunikaci v ul. Sokolský vrch, Benešov nad Ploučnicí N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Smlouva VZ12001.pdf.
Schváleno ZaM_12_09_2012.pdf
VZ 12002 Klub důchodců , ul.Nerudova 307, Benešov n.Pl.  - výměna oken a dveří Braun Rudolf
hodnotící tabulka.pdf
VZ 12003 Napojení kanalizačních přípojek z areálu koupaliště a čp. 560 do ulice Bezručova v Benešově nad Ploučnicí včetně montáže čerpací stanice - přepojení na gravitační stoku.  Jindřich Majer, Ludvíkovice
VZ12003.pdf
hodnotící tabulka.pdf
VZ 12004 Revitalizace Ploučnické vyhlídky na Sokolském vrchu v Benešově nad Ploučnicí, včetně přístupové cesty  Mikl Jiří, Děčín
VZ12004.pdf
hodnotící tabulka.pdf
VZ 12005 Renovace parket v tělocvičně na Sokolském vrchu Josef Pechman, Chomutov
VZ12005.pdf
hodnotící tabulka.pdf
VZ 12006 Oprava podlahy v objektu čp. 477, Nerudova ulice, Benešov nad Ploučnicí zrušeno - us. RaM č. 310/12
VZ 12007 Opravy místních komunikací v Benešově nad Ploučnicí - 2012 SaM silnice a mosty Děčín, a.s.
VZ12007.pdf
hodnotící tabulka.pdf
VZ 12008 Benešov nad Ploučnicí, ul. Boženy Němcové, oprava místní komunikace po povodni N+N - konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, a.s.
VZ12008.pdf
hodnotící tabulka.pdf
VZ 12009 Oprava lávky na místní komunikaci ul. Nádražní v Benešov nad Ploučnicí na p.p.č. 1297/2 po povodni 2010 Jiří Mikl, Děčín
VZ12009.pdf
hodnotící tabulka.pdf
VZ 12010 Oprava odvodnění komunikace Bezručova ulice, Benešov nad Ploučnicí Gif- Jindřich Majer
VZ12010.pdf
hodnotící tabulka.pdf
VZ 12011 Sběr, svoz a likvidace SKO v Benešově nad Ploučnicí a Ovesné pro rok 2013 Technické služby Děčín, a.s.