Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Výbory a komise

Výbory a komise 2010 - 2014
Kontrolní výbor
předseda: Ing. Ivo Mádle
členové:
Emil Kačer st.
Radek Prášek
Ing. Jiří Pucholt
Ing. Jiří Zeman
Statut a jednací řád KV
Zápisy a jiné dokumenty kontrolního výboru
 
Finanční výbor
předseda: Andrea Kulíková
členové:
Martin Verner
Jiří Zelený
Radek Provazník
David Pflanzer
Zápisy a jiné dokumenty finančního výboru

Komise pro projednávání přestupků (KPP)
JUDr. Viktor Zeman - předseda
e.mail: viktor.zeman@gmail.com
 
Stanislava Feistnerová – člen ,  t.č. 412 589 813
e.mail: feistnerova@benesovnpl.cz
 
Radek Prášek - člen
e.mail: radek.prasek@gmail.com

Obce s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou pro projednávání přestupků KPP Benešov nad Ploučnicí:
Malá Veleň
Dolní Habartice
Horní Habartice
Starý Šachov
Merboltice
Františkov nad Ploučnicí
Valkeřice
Verneřice
Velká Bukovina
Heřmanov

Výběrová komise
předseda: Radek Prášek
členové:
Petr Jansa
Josef Klouček st.
Ing. Ivo Mádle
Emil Kačer ml.
Náhradníci: Rada města

Komise prevence kriminality a bezpečnosti
předseda: Filip Ušák, starosta města
členové:
Zdeněk Přivřel, BBA, tajemník MěÚ, člen
Václav Červenka, velitel městské policie, člen
Jan Svatoš, strážník městské policie, člen
Npor. Bc. Štefan Baldinus, vedoucí OO PČR, Benešov nad Ploučnicí, člen
Npor. Bc. Václav Knespl, zástupce vedoucího OO PČR, Benešov nad Ploučnicí, člen
Plk. Jiří Ušák, vedoucí odboru DI KŘ PČR, Ústí nad Labem, člen
Mgr. Lukáš Herich, DiS.,  vedoucí pracoviště Probační a mediační služby okresu Děčín, člen
Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí odboru HS MěÚ, tajemník komise

aktualizované složení povodňové komise Města Benešov nad Ploučnicí RaM schv. Us.č. 22/16 dne 18.1.2016
Složení komise: Filip Ušák – předseda komise
                          Petr Jansa – místopředseda
                          Zdeněk Přivřel BBA – člen komise
                          Ing. Richard Kulík – člen komise
                          Jan Svatoš – člen komise
                          Miroslav Buchta – člen komisE
                          Ing. Karel Šohaj – člen komise
                          Ing. Pavel Košnar – člen komise
                          Lenka Nerglová – člen komise    Povodňová komise
aktualizované složení RaM schv. Us.č. 22/16 dne 18.1.2016
předseda: Filip Ušák, starosta města
Petr Jansa – místopředseda
členové:
                       Zdeněk Přivřel BBA – člen komise
                       Ing. Richard Kulík – člen komise
                       Jan Svatoš – člen komise
                       Miroslav Buchta – člen komisE
                       Ing. Karel Šohaj – člen komise
                       Ing. Pavel Košnar – člen komise
                       Lenka Nerglová – člen komise    


Komise životního prostředí
předseda: Ota Dračka, zastupitel
členové:
Ing. Karel Šohaj, vedoucí odboru VŽP MěÚ
Luděk Smejkal, OSVČ
Kateřina Králíková, OSVČ
Petr Jansa, místostarosta města
Zápisy a jiné dokumenty životního prostředí

Komise rady města - pracovní skupina regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí
předseda: Filip Ušák
členové:
Zdeněk Přivřel, BBA.
Ing. Karel Šohaj
Mgr. Alena Sellnerová
Mgr. Ivana Štěrbová
Vojtěch Suchý
Lenka Černá
Tomáš Matějovský

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí – anketa