Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Stav vodních toků na území Benešovska

Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Benešovský slunovrat 2014
Benešovský slunovrat 2014

Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Výbory a komise

Výbory a komise 2010 - 2014
Kontrolní výbor
předseda: Ing. Ivo Mádle
členové:
Emil Kačer st.
Radek Prášek
Ing. Jiří Pucholt
Ing. Jiří Zeman
Statut a jednací řád KV
 
Finanční výbor
předseda: Andrea Kulíková
členové:
Martin Verner
Jiří Zelený
Radek Provazník
David Pflanzer

Komise pro projednávání přestupků (KPP)
předseda: Zdeněk Přivřel, BBA. ( t.č. 412 589 803, 811)
členové:
Mgr. Zdeňka Čvančarová
Václav Červenka
Obce s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou pro projednávání přestupků KPP Benešov nad Ploučnicí:
Malá Veleň
Dolní Habartice
Horní Habartice
Starý Šachov
Merboltice
Františkov nad Ploučnicí
Valkeřice
Verneřice
Velká Bukovina
Heřmanov

Výběrová komise
předseda: Radek Prášek
členové:
Petr Jansa
Josef Klouček st.
Ing. Ivo Mádle
Emil Kačer ml.
Náhradníci: Rada města

Komise prevence kriminality a bezpečnosti
předseda: Filip Ušák, starosta města
členové:
Zdeněk Přivřel, BBA, tajemník MěÚ, člen
Václav Červenka, velitel městské policie, člen
Jan Svatoš, strážník městské policie, člen
Npor. Bc. Štefan Baldinus, vedoucí OO PČR, Benešov nad Ploučnicí, člen
Npor. Bc. Václav Knespl, zástupce vedoucího OO PČR, Benešov nad Ploučnicí, člen
Plk. Jiří Ušák, vedoucí odboru DI KŘ PČR, Ústí nad Labem, člen
Mgr. Lukáš Herich, DiS.,  vedoucí pracoviště Probační a mediační služby okresu Děčín, člen
Mgr. Zdeňka Čvančarová, vedoucí odboru HS MěÚ, tajemník komise

Povodňová komise
předseda: Filip Ušák, starosta města
členové:
Mgr. Petra Tojmarová, místostarostka
Miroslav Buchta, velitel hasičů
Václav Červenka, velitel městské policie
Ing. Richard Kulík, projektant
Ivan Neliba, pověřen řízením p.o. Služby města Benešov nad Ploučnicí
Lenka Nerglová, firma Interkov
Zdeněk Přivřel, BBA., tajemník MÚ
Ing. Karel Šohaj, vedoucí odboru VŽP MÚ

Komise rady města - pracovní skupina regenerace městské památkové zóny Benešov nad Ploučnicí
předseda: Filip Ušák
členové:
Zdeněk Přivřel, BBA.
Ing. Karel Šohaj
Mgr. Alena Sellnerová
Mgr. Ivana Štěrbová
Vojtěch Suchý
Lenka Černá
Tomáš Matějovský