Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Obecně závazné vyhlášky

2/2002 - řád veřejného pohřebiště
1/2003 o místních poplatcích (zrušena)
4/2005 o poplatku za výherní hrací přístroj (zrušena)
5/2005 o poplatku za odstraňování komunálního odpadu (zrušena)
6/2005 o nakládání s odpady (zrušena)
1/2006 o závazných částech územního plánu
2/2006 kterou se ruší vyhláška 1/2002
1/2007 o městské policii
2/2007 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie (zrušena)
3/2007 o místních poplatcích (zrušena)
4/2007 kterou se ruší vyhláška 6/2005 
5/2007 kterou se ruší vyhláška 1/2001 (o odpadech) 
1/2008 - o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (zrušena)
2/2008 - o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
1/2009 - kterou se ruší vyhláška 1/2008
1/2010 - kterou se ruší vyhláška 2/2007
2/2010 - o místním poplatku za výherní hrací přístroje  (zrušena vyhláškou 1/2012)
3/2010 - o místních poplatcích (zrušena)
1/2011 - o místním poplatku ze psů
2/2011 - o místním poplatku z ubytovací kapacity
3/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4/2011 - o místním poplatku za odpady (zrušena OZV č.1/2013)
1/2012 - kterou se zrušuje 2/2010
2/2012 - regulace provozování sázkových her, loterií a pod.pdf
3/2012 - požární řád města Benešov nad Ploučnicí.pdf
4/2012 - opatření k omezení některých sázkových her, loterií a jiných podobných her.pdf
1/2013 - o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (zrušena OZV č.1/2016)
2/2013 - o nočním klidu, hlučnosti a pořádání akcí.pdf
1/2015 - o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem
1/2016 - o shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů