Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:



Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Obecně závazné vyhlášky

2/2002 - řád veřejného pohřebiště
1/2003 o místních poplatcích (zrušena)
4/2005 o poplatku za výherní hrací přístroj (zrušena)
5/2005 o poplatku za odstraňování komunálního odpadu (zrušena)
6/2005 o nakládání s odpady (zrušena)
1/2006 o závazných částech územního plánu
2/2006 kterou se ruší vyhláška 1/2002
1/2007 o městské policii
2/2007 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie (zrušena)
3/2007 o místních poplatcích (zrušena)
4/2007 kterou se ruší vyhláška 6/2005 
5/2007 kterou se ruší vyhláška 1/2001 (o odpadech) 
1/2008 - o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (zrušena)
2/2008 - o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
1/2009 - kterou se ruší vyhláška 1/2008
1/2010 - kterou se ruší vyhláška 2/2007
2/2010 - o místním poplatku za výherní hrací přístroje  (zrušena vyhláškou 1/2012)
3/2010 - o místních poplatcích (zrušena)
1/2011 - o místním poplatku ze psů
2/2011 - o místním poplatku z ubytovací kapacity
3/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4/2011 - o místním poplatku za odpady (zrušena OZV č.1/2013)
1/2012 - kterou se zrušuje 2/2010
2/2012 - regulace provozování sázkových her, loterií a pod.pdf
3/2012 - požární řád města Benešov nad Ploučnicí.pdf
4/2012 - opatření k omezení některých sázkových her, loterií a jiných podobných her.pdf
1/2013 - o místním poplatku za komunální odpady.pdf
2/2013 - o nočním klidu, hlučnosti a pořádání akcí.pdf