Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Stav vodních toků na území Benešovska

Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Benešovský slunovrat 2015
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Zveřejněné dokumenty

Archiv

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 1.7.2015 do 17.7.2015    [doc][DOC] 147 kB
rozhodnutí - SÚ-1617/2015/Za - KOVOS družstvo Teplice - viz příloha

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 1.7.2015 do 17.7.2015    [doc][DOC] 81.5 kB
rozhodnutí SÚ-5963/2014/Ko - Dana Kočková - viz příloha

Město Benešov nad Ploučnicí, prostř. odboru SM

vyvěšeno od 1.7.2015 do 17.7.2015    [pdf][PDF] 78.2 kB
záměr pronájmu pozemku p.č. 682/40 o výměře 371 m2 v k.ú. Benešov nad Ploučnicí - viz příloha

Město Benešov nad Ploučnicí, prostř. odboru SM

vyvěšeno od 1.7.2015 do 17.7.2015    [pdf][PDF] 80.9 kB
záměr pronájmu části p.č.643/21 část 97 m 2 v k.ú. Benešov n.Pl. - viz příloha

Zeměměřický úřad Praha, Pod sídlištěm 9 - OZNÁMENÍ

vyvěšeno od 17.6.2015 do 17.7.2015    [pdf][PDF] 639.7 kB
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2015 - viz příloha

GA Energo technik, s.r.o. Plzeň

vyvěšeno od 21.5.2015 do 31.7.2015    [pdf][PDF] 57.1 kB
Oznámení - stavba nové přípojky NN - viz příloha

Oznámení firmy GA Energo technik Plzeň o realizaci stavby

vyvěšeno od 13.3.2015 do 31.7.2015    [pdf][PDF] 182.4 kB
Oznámení GA Energo technik s.r.o. - stavba nového kabelového vedení NN - viz příloha