Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Zveřejněné dokumenty

Archiv

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 15.9.2014 do 1.10.2014    [pdf][PDF] 167.2 kB
Rozhodnutí - SÚ-4555/2014/Ko - Kamila Badová, v.z. Ing. Jiří Zapletal - viz příloha

Město Benešov n.Pl., prostř. odb. SM- oznámení o vyhlášení výběrového řízení

vyvěšeno od 11.9.2014 do 29.9.2014    [pdf][PDF] 47.5 kB
Vyhlášení výběrového řízení - prodej bytové jednotky č. 346/6 v domě čp. 346, ul. Nádražní, Benešov nad Ploučnicí - viz příloha

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín - upozornění

vyvěšeno od 11.9.2014 do 10.10.2014    [pdf][PDF] 93.6 kB
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - viz příloha

Město Benešov n.Pl. - nález č.j. 02/2014

vyvěšeno od 10.9.2014 do 26.9.2014    [pdf][PDF] 44 kB
Vyhlášení nálezu č. 02/2014 - igelitová taška s logem společnosti Kaufland s použitou vodovodní baterií a 12 ks fitinek (CU tvarovek)- viz příloha

VOLBY ZO a Senát Parlamentu ČR 2014 - termín 10. a 11. října 2014

vyvěšeno od 25.8.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 35.8 kB
   [pdf][PDF] 41.7 kB
1) Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na území města Benešova nad Ploučnicí - viz příloha; 2) Jmenování zapisovatelů OVK - viz příloha;

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský, Ječna 479, 541 03 Trutnov

vyvěšeno od 11.8.2014 do 23.9.2014    [pdf][PDF] 186.7 kB
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) 158 EX 51/14-30 povinná Hana Janková, na návrh oprávněného PARK INDRUSTRIAL, a.s. - viz příloha

VOLBY 2014 - Seznam delegovaných členů a náhradníků do OVK

vyvěšeno od 11.8.2014 do 11.10.2014    [doc][DOC] 44.5 kB

VOLBY 2014 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

vyvěšeno od 11.8.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 57.1 kB

VOLBY 2014 - Informace Registračního úřadu

vyvěšeno od 11.8.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 200.2 kB

Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Jan Svoboda, Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc

vyvěšeno od 11.7.2014 do 23.9.2014    [pdf][PDF] 173.8 kB
Usnesení - dražební vyhláška oprávněného: Kooperativa pojišťovna, a.s., vz. JUDr. Michal Marcinka proti povinnému: Jaroslava Manželová - viz příloha

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1175/5

vyvěšeno od 10.7.2014 do 30.9.2014    [pdf][PDF] 119.4 kB
Veřejná vyhláška č.j. OZP/62288/2014/St - Opatření obecné povahy - Opatření při nedostatku vody - ZÁKAZ ODBÉRU POVRCHOVÝCH VOD - viz příloha

VOLBY ZO, Senát P ČR 2014

vyvěšeno od 1.7.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 300.7 kB
   [pdf][PDF] 310 kB
Informace k volbám:
1) Seznam obcí, které podávají kandidátní listiny RÚ Benešov n.Pl.
2) Počet podpisů potřebný pro přijetí kandidátní listiny

Město Benešov n.Pl. - nález č.j. 01/2014

vyvěšeno od 27.5.2014 do 27.9.2014    [pdf][PDF] 40 kB
vyhlášení nálezu č.j. 01/2014 - želva nádherná - viz příloha