Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:


Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Zveřejněné dokumenty

Archiv

Magistrát města Děčín, odbor OSC a OŽÚ, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

vyvěšeno od 16.4.2014 do 2.5.2014    [pdf][PDF] 497.1 kB
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - záměr změny k místní úpravě provozu na pozemcích komunikacích (ul. Děčínská, Bezručova) - viz příloha

Magistrát města Děčín, odbor OSC a OŽÚ, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

vyvěšeno od 14.4.2014 do 30.4.2014    [pdf][PDF] 331.7 kB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ul. Sídliště č.j. OSC-33253/2014/Vt - změna úpravy provozu na pozemních komunikacích - viz příloha

JUDr. Juraj Podkonický, PhD., soudní exekutor - dražební vyhláška

vyvěšeno od 11.4.2014 do 28.4.2014    [pdf][PDF] 65.8 kB
Dražební vyhláška č.j. 067 EX 6820/10-79 - Marta Zučková - viz příloha

Státní veterinární správa

vyvěšeno od 8.4.2014 do 24.4.2014    [pdf][PDF] 268 kB
   [pdf][PDF] 276.6 kB
Nařízení č.j. SVS/2014/022555-U - viz příloha
Nařízení č.j. SVS/2014/020204-G - viz příloha

Exekutorský úad Cheb, Mgr. David Konc, 26. dubna 10, 35002 Cheb

vyvěšeno od 8.4.2014 do 6.6.2014    [pdf][PDF] 170 kB
Dražební vyhláška č.j. 074 EX 15353/110-019, oprávněný RWE Energie, s.r.o. Praha 10, povinná Dagmar Holá - viz příloha

Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Jan Svoboda, Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc

vyvěšeno od 25.3.2014 do 26.5.2014    [pdf][PDF] 119.9 kB
Usnesení - dražební vyhláška č.j. 164 EX 3261/1378 oprávněný: Kooperativa pojišťovna a.s. proti povinnému: Jaromír Mataj - viz příloha

Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy

vyvěšeno od 25.3.2014 do 29.4.2014    [pdf][PDF] 203.4 kB
Usnesení č.j. 111 Ex 7610/12-40 - dražební vyhláška - oprávněný AB 4 B.V. Amsterodam proti povinnému: Jiří Svoboda - viz příloha

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

vyvěšeno od 19.3.2014 do 24.5.2014    [pdf][PDF] 1035.9 kB
   [pdf][PDF] 1022 kB
   [pdf][PDF] 59.2 kB
   [pdf][PDF] 342.6 kB
Termín voleb - 23.05. - 24.05.2014 (Sbírka zákonů, částka 11, ročník 2014)
-viz příloha; 1)Stanovení minimálního počtu členů OVK - viz příloha; 2)Informace o počtu a sídle volebních...
zobrazit celé...

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 38, 750 00 Přerov

vyvěšeno od 11.3.2014 do 30.4.2014    [pdf][PDF] 445 kB
Usnesení o opakované dražbě - č.j. 103 Ex 37962/11--59 - povinná: Světlana Davidová - viz příloha

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 38, 750 00 Přerov

vyvěšeno od 11.3.2014 do 30.4.2014    [pdf][PDF] 446.3 kB
Usnesení o opakované dražbě č.j. 103 Ex 35559/10-101 - povinný Josef Burian - viz příloha

GA Energo technik - oznámení dle z.č. 458/2000 Sb.

vyvěšeno od 6.2.2014 do 30.5.2014    [pdf][PDF] 1926.2 kB
Akce: Benešov nad Ploučnicí p.p.č. 155/5, nové kNN - viz příloha

UPOZORNĚNÍ - NÁLEZY

vyvěšeno od 5.11.2013 do 5.5.2014    [pdf][PDF] 33.1 kB
Dne 4.11.2013 požádal odbor SM o zveřejnění dle § 135 zákona č. 40/1964 Sb., OZ vyvěšení předmětu: Sousoší KALVÁRIE S DŘEVĚNÝM KŘÍŽEM, kulturní památka č.r. 51936/5-5940, na p.p.č. 1230/1
Dne...
zobrazit celé...