Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Stav vodních toků na území Benešovska

Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Benešovský slunovrat 2014
Benešovský slunovrat 2014

Rodinné centrum Medvídek

Benešovská mažoretka 2013
Benešovská mažoretka 2013


Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Zveřejněné dokumenty

Archiv

Město Benešov n.Pl., prostř. odb. SM - oznámení o vyhlášení výběrového řízení

vyvěšeno od 19.11.2014 do 12.12.2014    [pdf][PDF] 198.5 kB
Vyhlášení výběrového řízení: prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 380, ul. Wolkerova ulice, Benešov nad Ploučnicí - viz příloha

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Natura 2000

vyvěšeno od 12.11.2014 do 12.12.2014    [pdf][PDF] 304.3 kB
Natura 2000 - doplnění evropsky významných lokalit - CZ0513505 - Dolní Ploučnice - viz příloha

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 10.11.2014 do 26.11.2014    [pdf][PDF] 162.4 kB
Rozhodnutí o umístění stavby - SÚ-5416/201/Ko - Janatovi - viz příloha

Exekutorský úřad Přerov, JUDr, Vrána Tomáš, Komenského 38, Přerov

vyvěšeno od 5.11.2014 do 17.12.2014    [pdf][PDF] 501.3 kB
Dražební vyhláška č.j. 103 Ex 03220/11-373 proti povinnému - Ing. Radek Deutsch - viz příloha

Exekutorský úřad Plzeň - město, Mgr. Ing. Jiří Prošek, Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň

vyvěšeno od 31.10.2014 do 4.12.2014    [pdf][PDF] 231.6 kB
Dražební vyhláška č.j. 134 EX 00346/11-179 - oprávněný Mgr. Milan Mraček, v.z. Mgr. Lukáš Zscherp, povinný Tomáš Blažek - viz příloha

Exekutorský úřad Děčín, Mgr. Zdeněk Pánek, Prokopa Holého 130/15, Děčín

vyvěšeno od 30.10.2014 do 6.1.2015    [pdf][PDF] 244.6 kB
Elektronická dražba - na návrh oprávněného: Loan Park I s.r.o. Praha proti povinné Hana Gründlová - viz příloha

Exekutorský úřad Praha 9, JUDr. Milan Suchánek, Pod Pekárnami 245/10

vyvěšeno od 23.10.2014 do 15.12.2014    [pdf][PDF] 157 kB
Usnesení o nařízení el. dražby - č.j. 085 EX 12699/13-76 - Z. Rybín - viz příloha