Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Stav vodních toků na území Benešovska

Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Benešovský slunovrat 2014
Benešovský slunovrat 2014

Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Zveřejněné dokumenty

Archiv

Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, Masarykova 679/33,Litoměřice

vyvěšeno od 25.3.2015 do 10.6.2015    [pdf][PDF] 104.9 kB
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - č.j. 124 EX 6509/11-378 - povinná: L. Uhlířová - viz příloha

Exekutorský úřad Prah 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, Školská 695/38, 110 00 Praha 1

vyvěšeno od 25.3.2015 do 21.4.2015    [pdf][PDF] 197.1 kB
Usnesení o opakované dražbě: č.j. 189 EX 715/05-141 - povinní: Jiří Kopřiva, P. Kopřivová - viz příloha

Město Benešov n.Pl., prostř. odb. SM - záměr pronájmu části pozemku

vyvěšeno od 25.3.2015 do 10.4.2015    [pdf][PDF] 114.7 kB
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1230/4 část o výměře 34,46 m2 k.ú. Benešov n.Pl. - viz příloha

Závěrky příspěvkových organizací města Benešova n.Pl.

vyvěšeno od 23.3.2015 do 8.4.2015    [pdf][PDF] 972.1 kB
   [pdf][PDF] 967.2 kB
   [pdf][PDF] 913 kB
Závěrky příspěvkových organizaí města:
) SLM Benešov n.pl., 2) ZŠ a MŠ Benešov n.l. a 3) Školní jídelny Benešov n.Pl. - viz přílohy

Exekutorský úřad Praha 7, JUDr. Vladimír Plášil, pr. Jankovcova 13, 170 00 Praha 7

vyvěšeno od 23.3.2015 do 12.5.2015    [pdf][PDF] 1091.7 kB
Dražební vyhláška - elektronická dražba č.j. 063 E 173/06-102/dr. - povinní: Š. Horvátová a M. Horvát - viz příloha

Oznámení firmy GA Energo technik Plzeň o realizaci stavby

vyvěšeno od 13.3.2015 do 31.7.2015    [pdf][PDF] 182.4 kB
Oznámení GA Energo technik s.r.o. - stavba nového kabelového vedení NN - viz příloha

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 12.3.2015 do 28.3.2015    [pdf][PDF] 157.6 kB
Oznámení č.j. SÚ-0423/2015/Ko - Jana Slavíková - viz příloha

Město Benešov n.Pl., prostř. odb. VŽP - výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

vyvěšeno od 12.3.2015 do 14.4.2015    [pdf][PDF] 220.6 kB
Výzva k podání nabídky akce: Oprava povrchů místních komunikací ul. Opletalova, Tkalcovská, Kamenná v Benešově n.Pl. - viz příloha