Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Benešovský slunovrat 2015
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Zveřejněné dokumenty

Archiv

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1175/5

vyvěšeno od 29.7.2015 do 31.10.2015    [pdf][PDF] 121.6 kB
veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Opatření při nedostatku vody č.j. MDC/63993/2015 - viz příloha

Město Benešov n.Pl. - nález č.j. 04/2015

vyvěšeno od 21.7.2015 do 6.8.2015    [pdf][PDF] 45.5 kB
Nález č. 04/2015 - bankovka - viz příloha

Město Benešov n.Pl., prostř. odb. VŽP - výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

vyvěšeno od 21.7.2015 do 6.8.2015    [pdf][PDF] 215.2 kB
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace akce: Chodník a odstavná plocha - ul. Opletalova v Benešově n.Pl. - viz příloha

Město Benešov n.Pl., prostř. odb. VŽP-výzva k podání nabídky

vyvěšeno od 17.7.2015 do 4.8.2015    [pdf][PDF] 144.6 kB
Výzva k předložení nabídky do výběrového řízení: Nákup vybavení pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů" - viz příloha

Státní veterinární správa pro Ústecký kraj, ředitel Krajské veterinární správy

vyvěšeno od 17.7.2015 do 2.8.2015    [pdf][PDF] 379.7 kB
Nařízení - SVS-2015/065342-U - ukončení mimořádného opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu - viz příloha

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 17.7.2015 do 2.8.2015    [doc][DOC] 48 kB
Oznámení - SÚ - 1483/2015/Ko - ČEZ Distribuce, v.z. MARTIA a.s. - viz příloha

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 14.7.2015 do 30.7.2015    [doc][DOC] 74.5 kB
Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č.j. SÚ - 2606/2015/Ko - Marie Chromčíková - viz příloha

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice

vyvěšeno od 13.7.2015 do 14.8.2015    [pdf][PDF] 372.9 kB
   [pdf][PDF] 652.3 kB
   [pdf][PDF] 6952.7 kB
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ 04 - viz přílohy

GA Energo technik, s.r.o. Plzeň

vyvěšeno od 21.5.2015 do 31.7.2015    [pdf][PDF] 57.1 kB
Oznámení - stavba nové přípojky NN - viz příloha

Oznámení firmy GA Energo technik Plzeň o realizaci stavby

vyvěšeno od 13.3.2015 do 31.7.2015    [pdf][PDF] 182.4 kB
Oznámení GA Energo technik s.r.o. - stavba nového kabelového vedení NN - viz příloha