Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Stav vodních toků na území Benešovska

Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Benešovský slunovrat 2014
Benešovský slunovrat 2014

Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Zveřejněné dokumenty

Archiv

SOB - Sdružení obcí Benešovska

vyvěšeno od 26.5.2015 do 10.6.2015    [pdf][PDF] 166.9 kB
Rozpočtový výhled SOB na roky 2016 -2017 - viz příloha

Rada města, prostřednictvím odboru SM- záměr pronájmu pozemku k.ú. Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 21.5.2015 do 6.6.2015    [pdf][PDF] 89.5 kB
Záměr pronájmu pozemku p.č. 1003/1, 1200 m2, k.ú. Benešov n.Pl. - viz příloha

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 21.5.2015 do 6.6.2015    [doc][DOC] 48.5 kB
Oznámení SÚ-5963/2014/Ko - Dana Kočková - viz příloha

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 21.5.2015 do 6.6.2015    [OCX] 28.9 kB
Rozhodnutí SÚ-1728/2015/Ko - Společenstvíí vlastníků čp. 682, Benešov n.Pl. - viz příloha

GA Energo technik, s.r.o. Plzeň

vyvěšeno od 21.5.2015 do 31.7.2015    [pdf][PDF] 57.1 kB
Oznámení - stavba nové přípojky NN - viz příloha

Výběrové řízení: Ředitel/ka Služeb města Benešov nad Ploučnicí

vyvěšeno od 20.5.2015 do 12.6.2015    [pdf][PDF] 106.3 kB
Rada města Benešov nad Ploučnicí vyhlašuje výběrového řízení na pozici: ředitel/ka Služeb města Benešov nad Ploučnicí - viz příloha

Exekutorský úřad Děčín, Mgr. Zdeněk Pánek, Prokopa Holého 130/15, Děčín

vyvěšeno od 19.5.2015 do 19.6.2015    [pdf][PDF] 244.3 kB
Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 112 EX 1809/10-04 - povinná Vlasta Gažiová - viz příloha

Město Benešov n.Pl. - nález č.j. 02/2015

vyvěšeno od 11.5.2015 do 27.5.2015    [pdf][PDF] 44.8 kB
Vyhlášení nálezu č.j. 2/2015 ze dne 8.5.2015 - míchačka - viz příloha

Exekutorský úřad Prachatice, Mgr. Kamil Košina, Zdíkov č.p. 79, Stachy

vyvěšeno od 5.5.2015 do 9.6.2015    [pdf][PDF] 146.9 kB
Usnesení č.j. 040 Ex 277/05-91 o exekuci prodejem nemovitých věcí - povinný Jan Vávra - viz příloha

Exekutorský úřad Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal, Michelská 1326/62, Praha

vyvěšeno od 5.5.2015 do 4.6.2015    [pdf][PDF] 298.8 kB
Usnesení - dražební vyhláška č.j 081 EX 26647/11-202 - povinná Ivana Žigmundová - viz příloha

Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, Přítkovská 1689

vyvěšeno od 4.5.2015 do 5.6.2015    [pdf][PDF] 244 kB
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2014 - viz příloha

Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

vyvěšeno od 29.4.2015 do 27.5.2015    [pdf][PDF] 99.9 kB
Dražební vyhláška č.j. 091 EX 05394/11-70 - povinný Hugo Bernardo - viz příloha

Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

vyvěšeno od 29.4.2015 do 27.5.2015    [pdf][PDF] 100.1 kB
Dražební vyhláška č.j. 091 EX 00983/14-023 - povinný David Šmída - viz příloha

Exekutorský úřad Nymburk, Mgr. Tomáš Pospíchal, 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk

vyvěšeno od 29.4.2015 do 25.6.2015    [pdf][PDF] 193.3 kB
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. 070 Ex 2777/10-187 - povinný Michal Vokoun - viz příloha

Exekutorský úřad Děčín, Mgr. Zdeněk Pánek, Prokopa Holého 130/15, Děčín

vyvěšeno od 29.4.2015 do 16.6.2015    [pdf][PDF] 237.6 kB
Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 112 EX 1232/05-169 - povinná Š. Žídková - viz příloha

Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem

vyvěšeno od 30.4.2015 do 1.6.2015    [pdf][PDF] 486.6 kB
   [pdf][PDF] 88.3 kB
   [pdf][PDF] 220.9 kB
   [pdf][PDF] 177 kB
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2015 - viz příloha

Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Mírové náměstí 1175/5

vyvěšeno od 29.4.2015 do 1.6.2015    [pdf][PDF] 121.2 kB
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Benešov nad Ploučnicí, č.j. MDC/OSU/34713/2015-Jan - viz příloha

Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Mírové náměst 1175/5

vyvěšeno od 27.4.2015 do 5.6.2015    [pdf][PDF] 117.4 kB
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení a veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Heřmanov č.j. MDC/OSU/34298/2015/ZZ - viz příloha

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice

vyvěšeno od 16.4.2015 do 22.6.2015    [pdf][PDF] 122.1 kB
   [pdf][PDF] 672 kB
Veřejná vyhláška "Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek + návrh Opatření obecné povahy - viz příloha

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha

vyvěšeno od 2.4.2015 do 22.6.2015    [pdf][PDF] 196.3 kB
   [pdf][PDF] 196.1 kB
   [pdf][PDF] 133.5 kB
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - viz příloha

Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, Masarykova 679/33,Litoměřice

vyvěšeno od 25.3.2015 do 10.6.2015    [pdf][PDF] 104.9 kB
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - č.j. 124 EX 6509/11-378 - povinná: L. Uhlířová - viz příloha

Oznámení firmy GA Energo technik Plzeň o realizaci stavby

vyvěšeno od 13.3.2015 do 31.7.2015    [pdf][PDF] 182.4 kB
Oznámení GA Energo technik s.r.o. - stavba nového kabelového vedení NN - viz příloha