Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Zveřejněné dokumenty

Archiv

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 20.8.2014 do 5.9.2014    [pdf][PDF] 152.9 kB
Rozhodnutí SÚ-4133/2014/Ko - Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, v.z. AZ CONSULT spol. s.r.o. - viz příloha

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 15.8.2014 do 31.8.2014    [pdf][PDF] 171.3 kB
Rozhodnutí - č.j. SÚ - 4039/2014/Za - MO.REAL, v.z. David Šašek - viz příloha

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský, Ječna 479, 541 03 Trutnov

vyvěšeno od 11.8.2014 do 23.9.2014    [pdf][PDF] 186.7 kB
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) 158 EX 51/14-30 povinná Hana Janková, na návrh oprávněného PARK INDRUSTRIAL, a.s. - viz příloha

VOLBY 2014 - Seznam delegovaných členů a náhradníků do OVK

vyvěšeno od 11.8.2014 do 11.10.2014    [doc][DOC] 44.5 kB

VOLBY 2014 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

vyvěšeno od 11.8.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 57.1 kB

VOLBY 2014 - Informace Registračního úřadu

vyvěšeno od 11.8.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 200.2 kB

Rozbor hospodaření 2.čtvrtletí 2014

vyvěšeno od 8.8.2014 do 25.8.2014    [pdf][PDF] 241.9 kB

Město Benešov n.Pl., prostř. odb. VŽP-výzva k podání nabídky

vyvěšeno od 30.7.2014 do 2.9.2014    [pdf][PDF] 202.4 kB
Výzva k podání nabídky akce: Projektová dokumentace na rekonstrukci mostu na místní komunikaci v ul. Sokolovská v Benešově nad Ploučnicí - viz příloha

Nařízení elektronické dražby

vyvěšeno od 15.7.2014 do 28.8.2014    [pdf][PDF] 303.4 kB

Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Jan Svoboda, Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc

vyvěšeno od 11.7.2014 do 23.9.2014    [pdf][PDF] 173.8 kB
Usnesení - dražební vyhláška oprávněného: Kooperativa pojišťovna, a.s., vz. JUDr. Michal Marcinka proti povinnému: Jaroslava Manželová - viz příloha

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1175/5

vyvěšeno od 10.7.2014 do 10.9.2014    [pdf][PDF] 119.4 kB
Veřejná vyhláška č.j. OZP/62288/2014/St - Opatření obecné povahy - Opatření při nedostatku vody - ZÁKAZ ODBÉRU POVRCHOVÝCH VOD - viz příloha

Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Miloslav Zwiehelhofer, Strojírenská 47/18, Praha 5 - Zličín

vyvěšeno od 8.7.2014 do 20.8.2014    [pdf][PDF] 221.4 kB
Usnesení č.j. 144 EX 491/12-117 o nařízení dalšího dražebního jednání -povinná Margita Severínová - viz příloha

VOLBY ZO, Senát P ČR 2014

vyvěšeno od 1.7.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 300.7 kB
   [pdf][PDF] 310 kB
Informace k volbám:
1) Seznam obcí, které podávají kandidátní listiny RÚ Benešov n.Pl.
2) Počet podpisů potřebný pro přijetí kandidátní listiny

Město Benešov n.Pl. - nález č.j. 01/2014

vyvěšeno od 27.5.2014 do 27.9.2014    [pdf][PDF] 40 kB
vyhlášení nálezu č.j. 01/2014 - želva nádherná - viz příloha