Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Zveřejněné dokumenty

Archiv

VOLBY ZO, Senát Parlamentu ČR 2014

vyvěšeno od 24.9.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 245 kB
Oznámení starostky města - viz příloha

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 24.9.2014 do 10.10.2014    [doc][DOC] 62 kB
Rozhodnutí č.j. SÚ-4421/2014-Ko - viz příloha

Město Benešov n.Pl., prostř. odb. VŽP-výzva k podání nabídky

vyvěšeno od 24.9.2014 do 20.10.2014    [pdf][PDF] 212.6 kB
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace: Název akce: Projektová dokumentace na rekonstrukci městského bazénu, Benešov nad Ploučnicí - viz příloha

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín - upozornění

vyvěšeno od 11.9.2014 do 10.10.2014    [pdf][PDF] 93.6 kB
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - viz příloha

VOLBY ZO a Senát Parlamentu ČR 2014 - termín 10. a 11. října 2014

vyvěšeno od 25.8.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 35.8 kB
   [pdf][PDF] 41.7 kB
1) Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na území města Benešova nad Ploučnicí - viz příloha; 2) Jmenování zapisovatelů OVK - viz příloha;

VOLBY 2014 - Seznam delegovaných členů a náhradníků do OVK

vyvěšeno od 11.8.2014 do 11.10.2014    [doc][DOC] 44.5 kB

VOLBY 2014 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

vyvěšeno od 11.8.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 57.1 kB

VOLBY 2014 - Informace Registračního úřadu

vyvěšeno od 11.8.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 200.2 kB

VOLBY ZO, Senát P ČR 2014

vyvěšeno od 1.7.2014 do 11.10.2014    [pdf][PDF] 300.7 kB
   [pdf][PDF] 310 kB
Informace k volbám:
1) Seznam obcí, které podávají kandidátní listiny RÚ Benešov n.Pl.
2) Počet podpisů potřebný pro přijetí kandidátní listiny