Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Zveřejněné dokumenty

Archiv

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 27.11.2015 do 13.12.2015    [pdf][PDF] 169.2 kB
Rozhodnutí SÚ-4519/2015-Ko - Obec Dolní Habartice - viz příloha

Ústecký kraj - návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

vyvěšeno od 27.11.2015 do 14.12.2015    [pdf][PDF] 237.9 kB
Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 - viz příloha

Exekutorský úřad Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal, Michelská 1326/62, Praha

vyvěšeno od 27.11.2015 do 13.12.2015    [pdf][PDF] 299.5 kB
Usnesení č.j. 081 Ex 17759/14-128 - odročení : Jakub Lankaš - viz příloha

Krajská veteriární správa, Státní veterinární správy pro ÚK, Sebuzínská 38, 403 21 Ústí nad Labem

vyvěšeno od 25.11.2015 do 28.12.2015    [pdf][PDF] 324.3 kB
Nařízení Státní veterinární správy - č.j. SVS/2015/120856 U - mimořádné veterinární opatření k tlumení a prevenci nebezpečné nákazy tularémie zajíců - viz příloha

Městský úřad Benešov nPl., Stavební úřad, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov n.Pl.

vyvěšeno od 25.11.2015 do 11.12.2015    [pdf][PDF] 167.6 kB
Rozhodnutí č.j. SÚ-3871/2015/Ko - Gabajovi - viz příloha

Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice

vyvěšeno od 20.11.2015 do 21.12.2015    [pdf][PDF] 233.8 kB
Usnesení č.j. 124 EX 2085/14-202 - Stanislav Uhlíř - odročení jednání na den 11.02.2016 - viz příloha

ČEZ Distribuce a.s. Děčín - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 4.12.2015

vyvěšeno od 23.11.2015 do 4.12.2015 2.7 kB
   [pdf][PDF] 564.5 kB
   [pdf][PDF] 46.9 kB
Přerušení dodávky el.energie - 4.12.2015 od 7 hodin do 14 hodin - viz příloha

Rozbor hospodačení 3.čtvrtletí 2015

vyvěšeno od 12.11.2015 do 30.11.2015    [pdf][PDF] 1089.2 kB

Státní pozemkový úřad, pobočka Děčín, ul. 28. října 979/19

vyvěšeno od 6.11.2015 do 5.2.2016    [pdf][PDF] 92 kB
   [pdf][PDF] 91.6 kB
   [pdf][PDF] 91.4 kB
   [pdf][PDF] 91.6 kB
   [pdf][PDF] 90.4 kB
   [pdf][PDF] 91.8 kB
   [pdf][PDF] 93.7 kB
   [pdf][PDF] 91.6 kB
Nabídka pozemků k pronájmu - viz přílohy.

OMEXOM GA ENERGO s.r.o. Plzeň

vyvěšeno od 2.11.2015 do 29.4.2016    [pdf][PDF] 113.8 kB
Oznámení o provádění stavby: NN vedení pro zřízení nového odběrného místa - viz příloha

Dražbyprost s.r.o., Mírové náměstí 2, 400 01 Ústí nad Labem

vyvěšeno od 2.11.2015 do 3.12.2015    [pdf][PDF] 250.3 kB
Dražební vyhláška: dlužník Patrik Veselý - viz příloha

CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha

vyvěšeno od 23.10.2015 do 22.12.2015    [pdf][PDF] 95.5 kB
Vyjádření o existenci sítí - zdarma na internetové adrese www.cetin.cz - viz příloha

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ÚK, pobočka Děčín

vyvěšeno od 23.10.2015 do 31.3.2016    [pdf][PDF] 274.7 kB
Pověření zástupci zpracovatele Studie odtokových poměrů Benešovska - seznam pověřených osob - viz příloha