Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Zveřejněné dokumenty

Archiv

Exekutorský úřad JUDr. Marcel Smékal, Praha - východ, Michelská 1326/62

vyvěšeno od 10.2.2016 do 10.3.2016    [pdf][PDF] 262.1 kB
Dražební vyhláška - povinná Jiřina Boháčková - viz příloha

Český statistický úřad - oznámení o konání šetření

vyvěšeno od 5.2.2016 do 5.6.2016    [pdf][PDF] 376.5 kB
Výběrové šetření v domácnostech - Životní podmínky 2016 - viz příloha

Zasedání ZaM města Benešov nad Ploučnicí mimo schválený plán jednání ZaM - 15.2.2016 od 16 hodin - velká zasedací místnost MÚ

vyvěšeno od 8.2.2016 do 15.2.2016 42.3 kB
   [pdf][PDF] 184.9 kB
Zveme tímto občany města na jednání ZaM mimo schválený plán práce ZaM - místo konání - velká zasedací místnost městského úřadu. Program v příloze

Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a) - nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno od 3.2.2016 do 3.5.2016    [pdf][PDF] 93.2 kB
   [pdf][PDF] 93.3 kB
Nabídka pozemků k pronájmu - Benešov n.Pl. a Ovesná - viz příloha

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

vyvěšeno od 1.2.2016 do 16.2.2016    [pdf][PDF] 2257.5 kB
Obecně závazná vyhláška 1/2016 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - viz příloha

JUDr. Iva Brušáková, notářka, Krupská 33/20, Teplice

vyvěšeno od 27.1.2016 do 27.7.2016    [pdf][PDF] 122.1 kB
Usnesení 36 D 731/2014-76, ND 316/2014 - ustanovení opatrovníka dědice - Monika Grozaničová - viz příloha

Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice

vyvěšeno od 19.1.2016 do 19.2.2016    [pdf][PDF] 170.6 kB
Usnesení č.j. 124 EX 7543-07-167 - SJM Horvát Ladislava a Horvátová Monika - viz příloha

OMEXOM GA ENERGO s.r.o. Plzeň

vyvěšeno od 2.11.2015 do 29.4.2016    [pdf][PDF] 113.8 kB
Oznámení o provádění stavby: NN vedení pro zřízení nového odběrného místa - viz příloha

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ÚK, pobočka Děčín

vyvěšeno od 23.10.2015 do 31.3.2016    [pdf][PDF] 274.7 kB
Pověření zástupci zpracovatele Studie odtokových poměrů Benešovska - seznam pověřených osob - viz příloha