Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Volby 15.-16.10.2010

Volby do zastupitelstev obcí 2010 - zakladní informace.pdf
Náležitosti kandidátních listin.pdf
Seznam obcí, které předávaní kandidátní listiny pověřenému obecnímu úřadu Benešov nad Ploučnicí.pdf
Počet podpisů na peticích potřebný pro přijetí kandidátní listiny.pdf  
Stanovení minimálního počtu členů volební komise.pdf
Hlasování voličů - státních občanů jiných států.pdf
Seznam podaných kandidátních listin registarčnímu úřadu Benešov nad Ploučnicí pro volby do zastupitelstev obcí 2010.pdf
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.pdf
Informace o způsobu hlasování.pdf
Oznámení o době a místě konání voleb.pdf

Výsledky voleb

výsledek hlasování Benešov nad Ploučnicí.pdf
výsledek hlasování Valkeřice.pdf
výsledek hlasování Verneřice.pdf
výsledek hlasování Františkov nad Ploučnicí.pdf
výsledek hlasování Malá Veleň.pdf
výsledek hlasování Heřmanov.pdf
výsledek hlasování Velká Bukovina.pdf
výsledek hlasování Horní Habartice.pdf
výsledek hlasování Starý Šachov.pdf
výsledek hlasování Merboltice.pdf
výsledek hlasování Dolní Habartice.pdf


Sděleni registračního úřadu Benešov nad Ploučnicí.pdf