Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Publicita projektů

eu.jpg

Projekt Cyklostezka Ploučnice

od 30.7.2014 194.2 kB
190.8 kB
402 kB
   [OCX] 749.7 kB
Projekt byl zaměřen především na vybavení městským mobiliářem a vydání turistických průvodců. V rámci podpory byly zakoupeny lavičky, odpadkové koše a stojany na jízdní kola. Byly vydány dva turistické průvodce, které mapují cyklostezku a zajímavé turistické cíle na území města a propojují cyklostezku Ploučnice s cyklostezkami, vedoucími až do partnerského města Heidenau. Turistické průvodce byly slavnostně předány starostovi Heidenau Jürgenu Opitzovi u příležitosti městských slavností.

Figurální tvorba z paverpolu

od 12.5.2014 776.2 kB
35.3 kB
V květnu se sešli čeští a němečtí senioři k výtvarnému tvoření. Tématem byla figurální tvorba prostřednictvím tzv. tekuté látky – paverpolu. Společně strávené tři dny byly plné tvůrčího zápalu. Sešla se prima parta lidí, kteří rádi poznávají nové věci. V prostředí výtvarné dílny benešovské školy tak postupně vznikaly sošky, tvořené nejdříve z drátěného pletiva, na které byly postupně aplikované pruhy látky, namáčené v paverpolu. Každý frekventant si sám vytvořil hlavu a ruce sošky pomocí sádrových obvazů. Všechna výtvarná dílka budou k vidění na benešovském zámku, kde budou vystavena v rámci oslav benešovského slunovratu.

Školení hasičů

od 12.5.2014 439.3 kB
Ve dnech 12 – 13. dubna proběhl v nové učebně hasičů v Benešově n. Pl. dvoudenní mezinárodní kurz provní pomoci. Čeští a němečtí dobrovolní hasiči absolvovali kromě teoretické části také praktický nácvik ošetření zraněných osob. Kurz byl realizován prostřednictvím děčínské organizace Českého červeného kříže. Maskování jednotlivých zranění nebylo rozhodně pro slabší povahy, lektoři dokázali vymodelovat velmi naturalistické podoby otevřených zlomenin, popálenin, tržných zranění a podobných „lahůdek“. O zázemí se postaraly paní Buchtová a paní Blatová a nebylo si věru nač stěžovat....
zobrazit celé...

Mezinárodní setkání dobrovolných hasičů

od 12.5.2014 635.7 kB
10. května se v Benešově nad Ploučnicí sešli benešovští dobrovolní hasiči se svými kolegy z Heidenau. Setkání bylo koncipováno jako soutěž dospělých a dětí s cílem získat nejmladší generaci do řad dobrovolných hasičů. Sotěžní dopoledne bylo náročné, všechny skupiny se utkaly v klasických disciplínách požárního sportu. Odpoledne pak strávli účastníci setkání prohlídkou historické hasičské techniky.

Benešovská kraslice

od 12.5.2014 484.8 kB
17. dubna proběhla v Heidenau již tradiční výstava Benešovská kraslice. Výstava se koná střídavě na německé a české straně. V letošním roce byly uděleny tři ceny pro české a tři pro německé soutěžící. Benešovský klub seniorů získal dvě ceny – kromě kraslic do soutěže připravili benešovští senioři také perníkový erb města. Jednu cenu získala benešovská Základní škola a speciální cenu Dominik Sobotka s krásnou dětskou kresbou kraslice. Kromě velikonočních dekorací byly ve výstavních prostorách k vidění též velkoformátové fotografie ze vzdělávacích kurzů a výtvarné artefakty z poverpolu,...
zobrazit celé...

Zapojte se do plánování budoucnosti - prosba o spolupráci

od 11.4.2014 140.4 kB

Vážení přátelé, MAS Labské skály v současné době intenzivně pracuje  na tvorbě   Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  na léta 2014 -2020 ( ve zkratce SCLLD).  Jedná se o důležitý dokument, který má určovat na základě pečlivě zpracovaných analýz jakým směrem se bude ubírat rozvoj měst a obcí na území naší MAS. ( Území MAS je tvořeno obcemi a městy : Malšovice, Dobkovice, Ryjice, Povrly, Velké Chvojno, Libouchec, Petrovice, Tisá , města Jílové,  Velké Březno, Homole u Panny, Malečov, Těchlovice, města Verneřice, Merboltice, Starý Šachov, Františkov n.Pl, Malá Veleň, Horní Habartice, Markvartice, města Benešov n Pl., Heřmanov, Dobrná,Chuderov, Zubrnice)


Prosím Vás tedy o spolupráci a vyplnění dotazníku pro občany  pod tímto odkazem :
https:/ /docs.google.com/forms/d/1M4n2m7Uud8kvObNd-lawc3tI WyZbXokAzvUbR1s8tFs/viewform


Na stránkách MAS Labské skály www.maslabskeskaly.cz  jsou  na úvodní straně  i v odkaze Strategie 2014+ další informace o připravované Strategii rozvoje "našeho "území, budeme rádi pokud  vzbudíme Váš zájem  a seznámíte se s nimi.

Současně probíhá i dotazníkové šetření pro zemědělce, živnostníky a  podnikatele, neziskové organizace  - pokud patříte zároveň i do některé z těchto skupin  prosím vyplňte  příslušný dotazník na stránkách MAS.  Na těchto stránkách je také možné stáhnout projektový list - zde http://www.maslabskeskaly.cz/clanky/priprava-strat egie-rozvoje--uzemi--na-2014-2020--sclld-/projekto vy-list.html 

kde je možné uvést  za organizace - i firmy  návrhy projektů. V roce 2012 se nám sešlo mnoho návrhů od obcí, i občanů  máme je zaznamenány, ovšem je možné, že  v území vznikly další záměry, nápady a pod. 

Uvědomujeme si, že nikdo nemá času nazbyt, přesto - pokud nám nepomůžete, těžko se dá s některými problémy pohnout. Dotazníky obsahují základní otázky a mimo jiné slouží i k průzkumu zájmu jednotlivých skupin obyvatel  o dění v obcích(městech) a také k Vaší informovanosti, že se podobná  aktivita ( zapojení do plánování příštího rozvoje) na území Vašich obcí děje. Prosím o šíření tohoto e-mailu mezi Vaše sousedy a známé. 


Dotazníky a veškeré údaje  slouží pouze  za účelem  sběru dat a zpracování  Strategie a  nebudou k nim mít přístup třetí osoby. Pokud nechcete neuvádějte jména . Pokud  poskytnete kontakt - budeme Vám na něj zasílat informace  a výstupy , ke zpracování  Strategie.
Děkujeme za Váš čas.  
Jiřina Bischoffiová
MAS Labské skály
projektová manažerka
kontakt:

e-mail: jirina.bischoffiova@seznam.cz
tlf: 722 944 947
www.maslabskeskaly.cz
Mírové nám. 280
407 01 Jílové

zobrazit celé...