Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Odbor správy majetku města

Eviduje veškerý movitý a nemovitý majetek města, provádí inventarizace majetku, zpracovává a eviduje kupní a nájemní smlouvy,týkající se majetku města, spolupracuje s příslušnými úřady ve věcech převodu nemovitostí, sepisuje dohody o navrácení majetku v rámci restitucí, zajišťuje správu domovního fondu vč.zajišťování oprav, vede technickou dokumentaci objektů, zajišťuje protipožární prevenci a řádnou ochranu majetku.
Vedoucí odboru:  tel: 412 589 825

Správa hřbitova