Rybářský lístek

Rybářský lístek

 • Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je základní podklad pro vydání povolenky rybářským svazem k lovu ryb na území České republiky. Vyřizuje se na věcně a místně příslušném orgánu státní správy rybářství na obci s rozšířenou působností.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba – občané s trvalým pobytem ve správním území města Benešov nad Ploučnicí. O rybářský lístek mohou žádat rovněž cizinci.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K vydání rybářského lístku je nutné doložit osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních rybářských znalostínebo prošlý rybářský lístek. Žadatel je povinen podat žádost o vydání rybářského lístku a uhradit správní poplatek. Osobě mladší 15-ti let může být vydán rybářský lístek pouze se souhlasem zákonného zástupce.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Osobním podáním žádosti u příslušného orgánu státní správy rybářství – MěÚ Benešov nad Ploučnicí, kancelář č. 17.

 • Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

O žádosti rozhoduje místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností - podle místa trvalého pobytu (bydliště) – MěÚ Benešov nad Ploučnicí, kancelář č. 17.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání rybářského lístku – formulář lze stáhnout z webových stránek města Benešov nad Ploučnicí, nebo si jej osobně vyzvednout v budově Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí (kancelář č. 17)

 • Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Odbor hospodářsko-správní, kancelář v přízemí budovy (vchod z náměstí), číslo dveří 17
Ludmila Podešvová - tel.: 412 589 811, e-mail: podesvova@benesovnpl.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin, úterý od 7.00 hodin do 11.30 hodin a od 12.00 hodin do 14.30 hodin, čtvrtek a pátek od 7.00 hodin do 11.30 hodina a od 12.00 hodin do 14.00 hodin

 • Jaké informace a doklady musíte mít sebou

Osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních rybářských znalostí při vydání prvého rybářského lístku nebo starý rybářský lístekobčanský průkaz a písemná žádost o vydání rybářského lístku.

 • Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky za vydání rybářského lístku:

a) 1 rok činí 100 Kč,
b) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
c) 3 roky činí 200 Kč,
d) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
e) 10 let činí 500 Kč,
f) 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč,
g) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč,
h) na dobu neurčitou  pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč,
i) 30 dní činí 200 Kč.

Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Správní poplatek lze uhradit kartou nebo hotově v pokladně MěÚ Benešov nad Ploučnicí (číslo dveří 17). Hradí se po vypsání Žádosti o vydání rybářského lístku.

 • Jaké jsou lhůty

Lístek se vyhotovuje zpravidla na počkání.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 • Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Převzetí rybářského lístku osobně oproti podpisu v kanceláři č. 17

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje?
  • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
  • Vyhláška č.197/2004 Sb., k provádění zákona o rybářství
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 104/20111 Sb., kterým je novelizován zákon o rybářství
 • Za správnost návodu odpovídá

Odbor hospodářsko-správní, Městský úřad Benešov nad Ploučnicí.

 • Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti není stanoven.

 • Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

Co potřebujete najít?

Nastavení cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě webových stránek obchodu těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče.