foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

Volby do zastupitelstev obcí 2018 - 5. a 6. října 2018

Vyhlášení voleb za zastupitelstev obcí

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů částka č. 45/2018, s datem rozeslání dne 31.05.2018, volby do zastupitelstev obcí. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je tak za den vyhlášení považován den 31.05.2018

Rozhodnutí prezidenta republiky

Seznam obcí POÚ Benešov nad Ploučnicí

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu


Informace pro volební strany

Vzor kandidátní listiny politické strany / hnutí

Vzor kandidátní listiny koalice

Vzor kandidátní listiny nezávislého kandidáta

Vzor kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů

Vzor kandidátní listiny sdružení politických stran strany / hnutí

Vzor prohlášení kandidáta

Vzor petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů

Vzor prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury

Vzor prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta

Vzor seznamu delegovaných členů okrskové volební komise


Kontakty na pracovníky odpovědné za zabezpečení voleb

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 

Počet členů volených do zastupitelstev obcí

Upozornění - konec lhůty pro podávání kandidátních listin - úterý 31. července 2018 do 16 hodin!

Minimální počty členů okrskových volebních komisí a počty zástěn

Oznámení - losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku - 22.08.2018 v 16.30 hodin - malá zasedací místnost MÚ Benešov nad Ploučnicí.

Poskytování informací o kandidátech volebních stran - internetové stránky Českého statistického úřadu http://www.volby.cz/, který zakládá registr kandidátů a zveřejňuje ho po registraci kandidátních listin.

 

Rozhodnutí registračního úřadu o registraci kandidátních listin volebních stran pro obce:

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Benešově nad Ploučnicí

Protokol o vylosovaných číslech jednotlivých volebních stran

Telefonní spojení POÚ Benešov nad Ploučnicí

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Způsob hlasování

Oznámení podle §29 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Pokyny pro okrskové volební komise

Videopořad pro volby do zastupitelstev obcí 2018

Upozornění pro občany města: Vzhledem k podanému návrhu Zdenko Hrabala a Ing. Ivo Mádleho na neplatnost voleb ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, č.j. 40 A 36/2018 nelze do rozhodnutí soudu svolat ustavující zasedání ZaM města!

Usnesení 40 A 36/2018-39 o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do ZaM - návrh byl zamítnut. 

K ukončení činnosti OVK v Benešově nad Ploučnicí došlo dle ustanovení § 52 odst. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na neplatnost voleb v Benešově n.Pl. tj. 7.11.2018.

K vyplacení odměn členům OVK dojde do 30-ti dnů. 

 

Přečtěno: 3569 x

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace