foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

úterý, 23 duben 2019 00:22

MSK Volejbal Velikonoce 2019

Napsal(a)

Velikonoční turnaj v odbíjené

V sobotu 20. dubna 2019 se v Sokolovně uskutečnil již 30. Velikonoční volejbalový turnaj smíšených družstev.
Turnaje se zúčastnilo celkem 22 hráčů (14 mužů a 8 žen ). Turnaj byl, po rozlosování do 5-ti družstev, zahájen v 10 hod. a hrálo se nepřetržitě až do 15 hod. Bylo odehráno 10 zápasů na 2 sety.Na závěr bylo provedeno vyhodnocení a ocenění všech účastníků.
Umístění mužstev bylo následující:

1. Čech Milan, Takáč Josef, Kubatová Markéta, Sýkorová Klára, Bartáčková Pavla
2. Šteker Pavel, Uhrík Petr, Frúhauf Fanda, Karlíčková Hana
3. Vrbický Karel, Tomov Štěpán, Zach Václav, Gebhardtová Tereza
4. Gaži Tomáš, Štípek Martin, Machar Tomáš, Trvajová Michaela
5. Špička Milan, Čech Rudolf, Štípek Jarda, Hánová Denisa, Štemberková Eva

Byly předány diplomy, ceny, pomlázky, květiny a perníčky od Aleny.. Po vyhodnocení se prohlížely fotografie, které jsou založeny v Kronice , kterou vede Alena Matajová. V přátelském duchu a pohodě se vzpomínalo na minulá setkání příznivců volejbalu. Letos již třicáté Velikonoce.
Poděkování patří všem hráčům, organizátorům i divákům, za dobrý průběh turnaje a za pohodu, která byla po celý turnaj.
Rovněž děkuji jménem zúčastněných Radě města Benešov n.Pl. za finanční dotaci tohoto již tradičního turnaje. Jménem všech děkuji tímto CDM
i firmám AMBIT a ČEZ a též Střední zahradnické a zemědělské škole Děčín-Libverda za podpoření této akce.

Čech Ruda

pondělí, 15 duben 2019 23:16

Benešovský slunovrat 2019

Napsal(a)

Program

program 5

STÁNKOVÝ PRODEJ/Benešovský slunovrat 21. – 22. 6. 2019

Zde můžete vyplnit formulář s informacemi o Vašem nabízeném sortimentu a požadavcích.

Kontaktní osoba:

Pavla Klomfarová – tel. 724 598 686, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na místě akce je omezená možnost parkování. Místo pro vaše parkování Vám určí pověřený pracovník.

Podmínky:

Je nutno si vzít s sebou minimálně 30 m normalizované prodloužení na předplacenou elektropřípojku.

Čestné prohlášení, že veškerá elektrická zařízení splňují požadavky ČSN

Podmínkou příjezdu v den konání je dodržet nájezdový čas: 8:00

Po vyjasnění podmínek bude zaslána karta prodejce, kterou je nutno se prokázat při příjezdu na akci a po celou dobu mít na stánku. Kartu s sebou!

CENY ZA ZÁBOR

 

úterý, 05 únor 2019 21:44

VOLBY EU 2019

Napsal(a)

volby EURozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

 

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů č. 4/2019 s datem rozeslání 17.01.2019 (považován za den vyhlášení), volby do Evropského parlamentu.
Na území České republiky jsou stanoveny dny jejich konání na pátek 24.05.2019 a sobotu 25.05.2019. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin.

Harmonogram úkolů a lhůt

Informace k voličským průkazům
Volič, který nebude moci anebo nehodlá volit v okrsku, kde je veden v seznamu voličů nebo ve zvláštním seznamu voličů může požádat obecní nebo zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, t.j. od 17.01.2019, a to:
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče - nejpozději do 17.05.2019 do 16 hodin
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky - nejpozději do 17.05.2019 do 16 hodin
- osobně - nejpozději do 22.05.2019 do 16 hodin

Voličské průkazy je možné vydávat od 09.05.2019 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo je možné voličský průkaz voliči zaslat.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně voličského průkazu se obracejte na Mgr. Zdeňku Čvančarovou, t.č. 412 589 804 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzor - žádost o voličský průkaz

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počty zástěn

Informace pro občany jiného členského státu EU - služba na odboru HS

Ministerstva vnitra ČR dne 5.4.2019 zveřejnilo rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu.
Přehled kandidujících politických stran, hnutí a koalic

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Benešově nad Ploučnicí

Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu jinou osobou než žadatelem

Informace k delegaci členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - 30.dubna 2019 od 15 h - velká zasedací místnost

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Telefonní spojení do všech volebních místností

 Výsledky hlasování v obci Benešov nad Ploučnicí

V úterý dne 28.05.2019 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno sdělení Státní volební komise - vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu. Od středy 29.05.2019 plyne 10denní lhůta pro podání návrh na neplatnost voleb, což je do pátku 07.06.2016, 16:00 hodin.

pátek, 11 leden 2019 23:32

MSK Volejbal Velikonoce + Vánoce 2018

Napsal(a)

30. Vánoční turnaj

Ve středu 26. prosince 2018 se v Sokolovně uskutečnil tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev. Letos to již byly 30. Vánoce, kdy se tento turnaj v Benešově n.Pl. hraje. Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů / 16 mužů, 5 žen /. Po rozlosování do 5 družstev byl turnaj záhájen v 10,15 a hrálo se do 14,30 hod. Bylo odehráno 10 vzájemných zápasů a 20 setů.

Na závěr bylo provedeno vyhodnocení a ocenění všech hráčů. Umístění bylo následující:

1. Vrbický Karel, Špička Milan, Jerie Miroslav,Tomov Štěpán,Ptáková Eliška

2. Čech Milan, Štípek Martin, Bačkovský Rostislav, Matajová Zuzana

3. Šteker Pave, Čech Ruda, Machar Tomáš, Mansfeldová Monika

4. Plos Roman, Takáč Josef, Štípek Jarda, Bartáčková Pavla

5. Minařík Miroslav, Zach Václav, Frúhauf Fanda, Cingelová Tereza

Po vyhodnocení se prohlížela kronika a vzpomínalo se na předchozí turnaje. Vzpomenulo se rovněž na Jarku Kašpárkovou, Emila Vrbického a Drahušku Hankovou, kteří již nejsou mezi námi, ale byli to sportovci a dobří lidé.

Poděkování patří všem hráčům i divákům za účast a pohodu, která byla po celý turnaj. Děkuji MSK, CDM a Městu Benešov nad Ploučnicí za podporu tohoto turnaje. Zvláště děkuji Radě města za příspěvek na konání tohoto jubilejního, 30. Vánočního volejbalového turnaje .

Závěrem přeji všem občanům Benešova n. Pl. hodně pohody, splněných přání a hlavně pevné zdraví v novém roce 2019.

Čech Ruda.

čtvrtek, 14 červen 2018 23:30

VŽP - Informace pro chovatele

Napsal(a)

Odbor výstavby a životního prostředí


Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

Vyhlášení voleb za zastupitelstev obcí

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů částka č. 45/2018, s datem rozeslání dne 31.05.2018, volby do zastupitelstev obcí. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je tak za den vyhlášení považován den 31.05.2018

Rozhodnutí prezidenta republiky

Seznam obcí POÚ Benešov nad Ploučnicí

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu


Informace pro volební strany

Vzor kandidátní listiny politické strany / hnutí

Vzor kandidátní listiny koalice

Vzor kandidátní listiny nezávislého kandidáta

Vzor kandidátní listiny sdružení nezávislých kandidátů

Vzor kandidátní listiny sdružení politických stran strany / hnutí

Vzor prohlášení kandidáta

Vzor petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů

Vzor prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury

Vzor prohlášení zmocněnce o odvolání kandidatury kandidáta

Vzor seznamu delegovaných členů okrskové volební komise


Kontakty na pracovníky odpovědné za zabezpečení voleb

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 

Počet členů volených do zastupitelstev obcí

Upozornění - konec lhůty pro podávání kandidátních listin - úterý 31. července 2018 do 16 hodin!

Minimální počty členů okrskových volebních komisí a počty zástěn

Oznámení - losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku - 22.08.2018 v 16.30 hodin - malá zasedací místnost MÚ Benešov nad Ploučnicí.

Poskytování informací o kandidátech volebních stran - internetové stránky Českého statistického úřadu http://www.volby.cz/, který zakládá registr kandidátů a zveřejňuje ho po registraci kandidátních listin.

 

Rozhodnutí registračního úřadu o registraci kandidátních listin volebních stran pro obce:

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Benešově nad Ploučnicí

Protokol o vylosovaných číslech jednotlivých volebních stran

Telefonní spojení POÚ Benešov nad Ploučnicí

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

Způsob hlasování

Oznámení podle §29 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Pokyny pro okrskové volební komise

Videopořad pro volby do zastupitelstev obcí 2018

Upozornění pro občany města: Vzhledem k podanému návrhu Zdenko Hrabala a Ing. Ivo Mádleho na neplatnost voleb ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, č.j. 40 A 36/2018 nelze do rozhodnutí soudu svolat ustavující zasedání ZaM města!

Usnesení 40 A 36/2018-39 o návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do ZaM - návrh byl zamítnut. 

K ukončení činnosti OVK v Benešově nad Ploučnicí došlo dle ustanovení § 52 odst. 2 písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na neplatnost voleb v Benešově n.Pl. tj. 7.11.2018.

K vyplacení odměn členům OVK dojde do 30-ti dnů. 

 

ZačátekPředchozí1234567DalšíKonec
Strana 1 z 7

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace