foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

benešov

Registrace

Registrujte se na: benesovnpl.mobilnirozhlas.cz nebo odevzdáním registračního ústřižku na úřadu.

Ústřižek naleznete na:

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v našem městě novou službu - Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.

Zaregistrujte se na benesovnpl.mobilnirozhlas.cz, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:

  • SMS zprávy,
  • hlasové zprávy,
  • e-maily,
  • zprávy do aplikace

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Banner

Podmenu:

Hlavní program pouti probíhal v sobotu 9. září.
O slavnostní zahájení se v kostele Narození Panny Marie postaral starosta města Filip Ušák a krátce vystoupil i zástupce partnerského města Heidenau Jurgen Opitz. Z Německa přijel i hudební soubor Základní umělecké školy Saské Švýcarsko, který svým vystoupením pouť oficiálně zahájil. Dvakrát během dne pak byla možnost prohlídky kostela v jehož okolí se poté odehrával kulturní program.
Nechyběla hudební produkce Josefa Bříška, písničky Valdemara Matušky přijel zazpívat Martin Benda, večerní vystoupení patřilo rodákovi z Ústí nad Labem, který však žije v Drážďanech, Cliffu Canalasovi a jeho partnerce Petře, kteří společně zazpívali hity Toma Jonese, Franka Sinatry a spousty dalších. Za kostelem si svůj žoldácký tábor postavili vojáci ze skupiny historického šermu. Probíhaly zde ukázky výcviku vojáků, drobných šarvátek a pochodová cvičení. Nechyběla ale ani možnost vyzkoušení výzbroje. Na své si při nejrůznějších aktivitách, které připravilo Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, přišly také děti. Byly tu pro ně k dispozici soutěže, dílničky, kolotoče nebo trampolíny. Příjemně strávený čas přinesla také pohádka O holiči a barvíři v podání Divadla Krabice. Zajímavým bodem programu bylo i bublinkování. Stejně jako při prvním ročníku pouti, jezdil i letos po městě červený dvoupatrový autobus, tzv. doubledecker. Závěr pouti patřil ohňové show v podání uměleckého a šermířského sdružení Bohém. V neděli 10. září proběhla Poutní mše, při které zazpíval Děčínský chrámový sbor.
Mariánská pouť byla součástí projektu „25 let spolupráce měst Benešov nad Ploučnicí a Heidenau“, který finančně podpořil Euroregion Elbe/Labe.

https://youtu.be/qIkAK-KUe9w -)

Zahájení Mariánské pouti

123

Sezónu na koupališti zakončil Den s cyklostezkou
Sychravé podzimní počasí je nenávratně tu, léto skončilo a sním i sezóna na benešovském termálním koupališti. Stejně jako v loňském roce uspořádalo Město Benešov nad Ploučnicí u příležitosti zakončení koupací sezóny v areálu koupaliště další ročník akce s názvem Den s cyklostezkou, který byl spolufinancován z projektu 25 let spolupráce měst Benešov nad Ploučnicí a Heidenau.
Celou akci moderoval Tomáš „Žoržo“ Eibl, který všem přítomným zároveň ukázal i to, jak válí na kole. Jeho biketrialová show s mnoha akrobatickými kousky si našla mnoho zvědavých očí, ale i odvážlivců, kteří by si něco podobného rádi vyzkoušeli.
Soutěžemi a především svou technikou se prezentovali benešovští dobrovolní hasiči. Velkým zážitkem pro děti byl například jejich výsuvný žebřík.
Nejméně zajímavé byly také ukázky přístrojového potápění s možností zapůjčení výstroje, o které se postarali členové Potápěčského klubu Děčín. Kuráž obléknout si potápěčský neopren a na záda nasadit dýchací bombu projevilo hned několik návštěvníků.
Město Benešov nad Ploučnicí děkuje touto cestou všem účastníkům, kteří se podíleli na skvělém programu.

Akce proběhla za podpory Euroregionu Labe z projektu „25 let spolupráce měst Benešov nad Ploučnicí a Heidenau“.

Druhá přímá volba prezidenta České republiky proběhne 12. - 13. ledna 2018. Druhé kolo prezidentských voleb tak připadá na 26. - 27. ledna 2018. Podle zákona se volby konají vždy v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volič, který nebude moci ve dnech volby prezidenta republiky volit ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, popřípadě zvláštním seznamu voličů, může požádat o vydání voličského průkazu, a to od 28.08.2017 (dle § 33, odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Požádat o vydání voličského průkazu je možné:

- osobně

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek dne 05.01.2018.

Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa dne 10.01.2018 do 16:00 hodin.

Městský úřad Benešov n.Pl. předá nejdříve dne 28.12.2017 voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat.

Veškeré informace k voličským průkazům, případně stálému a zvláštnímu seznamu voličů, je možné získat na MÚ Benešov n.Pl., Mgr. Zdeňka Čvančarová, 412 589 804, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Harmonogram úkolů a lhůt

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu

Minimální počty členů okrskových volebních komisí

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

Oznámení o místě konání voleb

Telefonní seznam za POÚ Benešov nad Ploučnicí

 

Výsledky hlasování za Benešov nad Ploučnicí

 

Oznámení o době a místě konání 2.kola volby prezidenta České republiky

Informace k voličským průkazům - 2. kolo volby prezidenta republiky

Hlasovací lístky - 2. kolo volby prezidenta republiky

Žádosti o přenosnou volební schránku - 2. kolo volby prezidenta

 

Zápis SVK o výsledku volby prezidenta 2018 - 1.kolo

 

Informace - služby na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrát města Děčín - - 2. kolo volby prezidenta
V dnech 2. kola volby prezidenta republiky 26.-27.01.2018 je na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů v budově MgM Děčín , číslo B1, ul. 28. října 1155/2, Děčín I (budova bývalého okresního úřadu) zajištěna služba pro vyzvednutí, popřípadě vyhotovení občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platností jednoho měsíce. V případě podání žádosti o vydání občanského průkazu na jeden měsíc musí občan předložit dvě fotografie odpovídající současné podobě.


Informace o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky

V souladu s ustanovením § 56 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, po uplynutí lhůty pro případné vzdání se kandidatury nebo doručení informace o ztrátě volitelnosti, Ministerstvo vnitra zveřejňuje a současně potvrzuje informaci, že kandidáty, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky, jsou:


prof. Ing. Jiří D R A H O Š, DrSc., dr. h. c.

muž, 68 let, fyzikální chemik, Praha, bez politické příslušnosti, navržen navrhujícím občanem  

Ing. Miloš Z E M A N

muž, 73 let, ekonom, Praha, Strana Práv Občanů, navržen navrhující občankou

3. dubna  se senioři z Benešova a Heidenau  sešli v klubu a se zápalem tvořili jarní dekorace. Toto velikonoční tvoření se konalo pod patronací děvčat z Centra dětí a mládeže.  Výrobky se společně s kraslicemi  vystavovaly  13. 4.  v Městském kině.  

Soutěž byla pořádána v rámci dotačního titulu Euroregionu Elbe/Labe – Kultura spojuje a to 20. Října 2016 v Pirně. Odjezd delegace seniorů z Benešova nad Pl. byl autobusem v 8 hodin z náměstí.

Po příjezdu do Heidenau se všichni senioři setkali při společném obědě. Po té se všichni přesunuli do Sportcentra v Pirně.

Soutěže se zúčastnilo 15 seniorů z Benešova n.Pl. a 10 z Heidenau. Po ukončení klání bylo provedeno vyhodnocení výsledků a ocenění nejlepších.

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace