foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

benešov

Ve spolupráci s partnerským městem Heidenau se ve čtvrtek 13. dubna konal v Městském kině Benešov n. Pl. již 14. ročník soutěže a výstavy Benešovská kraslice.

 Tato soutěž se již stala tradicí a každoročně se v pořádání střídají obě města.

 Letošní akce byla financována z projektu Kultura spojuje. V rámci setkávání seniorů Benešova nad Ploučnicí a Heidenau.

3. 4.  se senioři z Benešova a Heidenau  sešli v klubu a ze zápalem tvořili jarní dekorace. Toto velikonoční tvoření se konalo pod patronací děvčat z Centra dětí a mládeže.  Tyto výrobky se společně s kraslicemi  vystavovaly  13. 4.  v Městském kině. 

Na základě výzvy v Benešovských novinách donesli  své výtvory:

p. Šulcová, p. Janečková, p. Kuncová a děti, p. Gajdošová,  p. Nesvarbová, p. Loudová  - poděkování

Dále dodali výtvory děti z Mateřské školky.

 Prostředí doplnily krásné obrázky žáků 6- tých tříd.

Kategorie + umístění:

Dětská kategorie

  1. Třída Myška (MŠ Benešov n.Pl.)
  2. Třída Broučci (MŠ Benešov n.Pl.)
  3. Maruška Nemétová

Zvláštní cena poroty:  Škola Astrid Lingren, Heidenau

Kategorie dospělí:

  1. Jana Nesvarbová
  2. Ženský klub „Kreativstube“, Heidenau
  3. Edita Loudová

Zvláštní cena poroty: Bedřiška Gajdošová, rodina Kloss (Heidenau)

video YouTube

 

 

V pondělí 21. listopadu se v Klubu seniorů konala akce s názvem Vánoční tvoření s CDM Benešov nad Ploučnicí. Zúčastnilo se jí více jak 25 seniorů z Benešova nad Ploučnicí i z partnerského města Heidenau. V příjemné předvánoční atmosféře vzniklo mnoho krásných výrobků. Každý si zhotovil hned 3 dekorace - věnec, košíček a hvězdu. Velké a upřímné poděkování patří za skvěle zorganizované tvoření a trpělivost patří pracovnicím CMD Andree Kulíkové, Romaně Winterové a Dominice Zívalové a také seniorkám, které zajišťovaly občerstvení a na závěr i úklid. Celá akce byla financována z projektu KULTURA SPOJUJE.

Předposlední akcí z přeshraničního projektu Kultura spojuje bylo dne 9. 12. Vánoční posezení benešovských a německých seniorů v městském kině. Akce probíhala v příjemné vánoční atmosféře, kterou okořenil koncert dětí ze souboru Klubíčko pod vedením Mgr. Zdeňky Černé. Akci zahájil místostarosta města Petr Jansa

Zúčastnilo se celkem 16 seniorů z Benešova nad Pl.

Seniorské plavání je již tradiční akcí, při které se setkávají benešovští senioři se svými přáteli z partnerského města Heidenau. Díky této dlouholeté přeshraniční spolupráci se na toto odpoledne podařilo získat dotaci Euroregionu Labe z projektu Kultura spojuje 2016. Závody proběhly 18. srpna a zúčastnit soutěž ního klání se neváhalo zúčastnit  11 plavců. Vítězkou v ženské kategorii se stala paní Klestilová, v mužské pak pan Zeman. Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo za účasti starosty Filipa Ušáka v klubu seniorů.

Informace o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  2017

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů č. 135/2017 (rozeslání 02.05.2017), volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, je tak za den vyhlášení považován  02.05.2017.

 

Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek dne 20.10.2017 a sobota 21.10.2017. Hlasování v pátek začíná ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin, v sobotu pak v 08:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

Informace k voličským průkazům

Volič, který nebude moci ve dnech voleb volit ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, příp. zvláštním seznamu voličů, může požádat MÚ  o vydání voličského průkazu, a to od úterý dne 02.05.2017 (dle § 6a, odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Požádat o vydání voličského průkazu lze:

- osobně,

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek dne 13.10.2017 do 16:00 hodin.

Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa dne 18.10.2017 do 16:00 hodin.

MÚ předá nejdříve dne 05.10.2017 voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat.

Veškeré informace k voličským průkazům, případně stálému a zvláštnímu seznamu voličů, je možné získat na MÚ Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1,
Mgr. Zdeňka Čvančarová, tel.: 412 589 804, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Služba v době voleb do PS PČR na oddělení občanských průkazů

V den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20.10 a 21.10. 2017 je na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů  v budově B1, ul. 28. října 1155/2, Děčín I.Děčín (budova bývalého okresního úřadu) zajištěna služba pro vyzvednutí, popřípadě vyhotovení občanského průkazu bez strojově čitelných údajů  s platností jednoho měsíce. V případě podání žádosti o vydání občanského průkazu na jeden měsíc musí občan předložit dvě fotografie odpovídající současné podobě.

 

Harmonogram úkolů a lhůt

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o době a místě konání voleb

telefonní spojení – správní odvod Benešov nad Ploučnicí

Výsledky voleb za Ústecký kraj

Výsledky za město Benešov nad Ploučnicí

Fórum Zdravého města Benešov nad Ploučnicí je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Jeho smyslem je dát lidem žijícím v Benešově nad Ploučnicí prostor, aby sami nadefinovali, jaké problémy je v našem městě potřeba řešit. Diskuse probíhá formou tematických oblastí. Hlavním společným výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel - tzv. "desatero problémů" (10P). Výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou anketou, jejíž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti. Této besedy se účastní přední zástupci Národní sítě Zdravých měst, jako je ředitel Ing. Petr Švec a metodička NSZM paní Eva Poláčková.

Druhý ročník Fóra ZM Benešov nad Ploučnicí - 19.4.2017

2017

.

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace