Telefonní seznam

Jméno, příjmení Telefon, Email
Bažantová Ilona
referent odboru MIŽP
412 589 825
bazantova@benesovnpl.cz
Bezvodová Petra
odbor HS - kulturní oddělení
412 589 811
bezvodova@benesovnpl.cz
Mgr. Čvančarová Zdeňka
vedoucí odboru HS
412 589 819,804
cvancarova@benesovnpl.cz
Bc. Dolejšová Jana, DiS.
mzdová účetní, odpady (platby) - referentka odboru FP
412 589 809
dolejsova@benesovnpl.cz
Dolejšová Andrea
referentka - odbor FP
412 589 808
a.dolejsova@benesovnpl.cz
Erlebachová Věra
matrika, evidence obyvatel (rezervace termínu svatby) - odbor HS
412 589 805
erlebachova@benesovnpl.cz
Flachsová Barbora
administrativní pracovnice - odbor SÚ
412 589 818
flachsova@benesovnpl.cz
Gerhardová Pavla
asistentka vedení města - odbor HS
412 589 807
gerhardova@benesovnpl.cz
Hanušová Libuše
referentka - rušení trvalého pobytu, asistentka sociálního oddělení
412 589 819
hanusova@benesovnpl.cz
Jandášová Ivana
knihovna - odbor HS
412 589 824
knihovna@benesovnpl.cz
Jansa Petr
místostarosta
412 589 802
jansa@benesovnpl.cz
Klomfarová Pavla
kulturní referentka - odbor HS, oddělení kultury
412 589 814
kultura@benesovnpl.cz
Košková Jana
referentka - odbor SÚ
412 589 818
jana.koskova@benesovnpl.cz
Mansfeldová Monika
fakturace, poplatky ze psů, odpady (platby) - referentka odboru FP
412 589 808
mansfeldova@benesovnpl.cz
Podešvová Ludmila
pokladna - odbor HS
412 589 806
podesvova@benesovnpl.cz
Přivřel Zdeněk, BBA
tajemník MÚ
412589803
privrel@benesovnpl.cz
Bc. Sluková Lenka
vedoucí odboru FP
412 589 810
slukova@benesovnpl.cz
Ing. Strnad Petr
vedoucí odboru MIŽP
412 589 821
strnad@benesovnpl.cz
Mgr. Turková Martina
sociální pracovnice - odbor HS, sociální oddělení

socialni.oddeleni@benesovnpl.cz
Urx Pavel
starosta
412 589 801
starosta@benesovnpl.cz
Vrabec Miroslav
životní prostředí, investor - odbor MIŽP
412 589 823
vrabec@benesovnpl.cz
Bc. Vyhnálková Blanka, DiS.
referent odboru MIŽP
412 589 826
vyhnalkova@benesovnpl.cz
Ing. Zárubová Irena
vedoucí odboru SÚ
412 589 820
zarubova@benesovnpl.cz
Zárubová Kamila
referentka - evidence psů, ev. sběrných nádob - MIŽP
412 589 827
kamila.zarubova@benesovnpl.cz