foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

Odbor hospodářskosprávní

Odbor zabezpečuje či vykonává:

Na úseku evidence obyvatel: Erlebachová Věra, Hanušová Libuše  (412 589 805)

- přihlášení k trvalému pobytu (tj. plnění ohlašovací povinnosti) 
- návrhy na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu)
- nahlášení ztráty občanského průkazu
- vidimaci, legalizaci (ověřování)
- provádí agendu CzechPOINTu (výpisy z registrů)
- vede volební seznamy
- spolupracuje při organizačně technickém zabezpečení při sčítání lidu, naplňuje základní registry v RUIANu 
- podává informace, např: Kam (ne)hlásit stěhování 

EO - sídlo ohlašovna MÚ - náměstí Míru čp. 1


Na úseku - podatelna, výpravna, sekretariát vedení města - Gerhardová Pavla (412 589 814)

- vede podatelnu a výpravnu MÚ, zabezpečuje sekretariát vedení města

Na úseku - pokladny -  platby - Podešvová Ludmila (412 589 806, 811)

+ informace, kopírování, pytle na tříděný odpad, rezervaní systém Vstupenka

Pokladna, podatelna  a kancelář informací jsou umístěny v přízemí budovy MěÚ!!! – bezbariérový vstup, vchod II. (směr z náměstí)

Na úseku městské knihovny ( rerervace, knižní fond, ON-LINE katalog )  - Jandášová Ivana (412 589 824)

Na úseku MATRIKY - správní oblast - výkon státní správy - Erlebachová Věra - matkářka (412 589 805)
- vede matriku narození,manželství a úmrtní pro Benešov n.Pl. a obce spadající do správního obvodu města tj. Verneřice, Valkeřice, Františkov nad Ploučnicí, Malou Veleň, Starý Šachov, Velkou Bukovinu, Dolní Habartice, Horní Habartice, Heřmanov a Merboltice, z těchto matrik vydává výpisy a duplikáty
- zajišťuje svatební obřady pro celý matriční obvod
- připravuje ve spolupráci se SPOZem slavností akty - vítání občánků, vyřazování žáků 9. tříd ZŠ, uvítání dětí do 1. tříd, apod.)
- provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
- provádí agendu CzechPOINTU (výpisy z agend)
- zajišťuje činnost sboru pro občanské záležitosti (přání jubilantům z řad občanů města)

vedoucí odboru  HS - Mgr. Čvančarová Zdeňka (412589804, 724857337)

- vede agendu spojenou s činností rady a zastupitelstev města včetně evidence
- vede evidenci ztrát a nálezů
- vede spisovou službu a částečně činnost podatelny, včetně zveřejňování úředních listin na úřední desce (i elektronické úřední desce)
- vede volební agendu
- vede agendu spojenou s veřejnými sbírkami
- spravuje archiv
- zajišťuje prostřednictvím kulturní referentky akce města včetně činnosti Klubu seniorů, spolupracuje s řediteli příspěvkových organizací města
- spolupracuje s ostatními subjekty státní správy

- vede personální agendu MÚ a plány vzdělávání pracovníků

- vede agendu BOZP + PO, agendu řidičů referentů

- vede agendu sociálních pohřbů

- vede agendu správu budovy čp. 1

- vede agendu výkonů OPP

Sociální oddělení 

Ode dne 1. 1. 2012 byly v důsledku sociální reformy převedeny agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky pro zdravotně postižené, které až dosud vyplácely pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na Úřady práce České republiky.
Realizaci činnosti sociální práce na obci však nadále uložil jak zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tak zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a základním cílem metod sociální práce na obci tak zůstala zejména podpora „sociálního fungování“ klienta.
Sociální práce spočívá zejména v těchto činnostech:

 1. poskytuje bezplatně základní sociální poradenství, na které má každá osoba nárok
 2. spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a zajišťuje v rámci zákonem stanovených povinností výkon této práce na obci
 3. vykonává sociální práci v rámci sociálních služeb jako jeden z možných nástrojů realizace pomoci
 4. provádí depistáže jako základní nástroj pro vědomé, cíle a včasné vyhledávání jedinců, kteří by mohli být ohroženi sociálním vyloučením
 5. spolupracuje zejména s úřadem práce při řešení situace hmotné nouze osob a používá metody a postupy, které daná osoba potřebuje
 6. navrhuje ve spolupráci s touto osobou řešení východiska z krizové situace a pomáhá jí řešit svoji situaci i s jinými organizacemi
 7. provádí tedy přímou sociální práce s klientem zaměřenou na jeho změnu
 8. vede u klienta Standardizovaný záznam sociálního pracovníka v Jednotném informačním systému
 9. provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci
 10. spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 11. v rámci své činnosti se řídí předpisy v oblasti sociální práce na obci a vnitřními předpisy úřadu, dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a zachovává o všech osobních údajů mlčenlivost.

Asistentka sociálního oddělení -  Hanušová Libuše 
tel: 412589819, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Sociální pracovnice:  Mgr. Turková Martina (412 589 819), Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., vedoucí odboru: Mgr. Zdeňka Čvančarová

 

Oddělení kultury

sídlo pracoviště Čapkova 477 - po telefonické dohodě

p. Pavla Klomfarová, tel.: 727 598 686 , 412 589 814 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. web: kino.benesovnpl.cz 

 

Klub seniorů

sídlo Nerudova 407, Benešov n.Pl.

kontaktní osoba Klomfarová Pavla , tel.: 724 598 686. vedoucí KS p. Boudová Anna
web.: ks.benesovnpl.cz 

Kontakt na vedoucí odboru HS: Mgr. Zdeňka Čvančarová, tel. 412589804, mobil 724857337, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matrika (zajištění termínu sňatku) p. Věra Erlebachová - matrikářka
tel: 412 589 805 mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ceny sňatečných obřadů s místem konání na Státním zámku Benešov nad Ploučnicí platné od 1.3.2019:

nádvoří Dolního zámku   4 500,- Kč (včetně poplatku matrice)

obřadní síň                         4 500,- Kč (včetně poplatku matrice)

zámecký park                     1 500,- Kč ( včetně poplatku matrice)

 

Oddávající matričího obvodu Benešov nad Ploučnicí:

Oddávající 2018 - 2022 - celé ZaM města

Oddací den: sobota
Termín sňatku nutné rezervovat na matrice t.č.412 589 805 Erlebachová Věra - matrikářka.

 

 Fotografie obřadní síně v budově městského úřadu
mestsky urad

 


Obřadní síň je také na zámku

P1120015 P1120016 P1120017 P1120018 statni_zamek
Přečtěno: 4627 x

RYCHLÝ KONTAKT

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
Tel.: 412 589 811
Fax : 412 589 812
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:ymgbfiz

 

Úřední doba:

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

 

Provozní doba podatelny, pokladny:

Pondělí
8,00 - 17,00

Úterý 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Středa


8,00 - 17,00

Čtvrtek 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Pátek 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Kompletní informace
Vedení města

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

KATALOG FIREM

Kompletní katalog: FIRMY

PODPORUJEME

HEIDENAU

 

RC MEDVÍDEK

 

 

MAS

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

CSH

 

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace