foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

Stavební úřad

Zajišťuje zejména:

 1. provádění výkonu státní správy v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve smyslu pozdějších změn a doplňků, a v rozsahu správního řádu č. 500/2004 Sb., ve správním obvodu města Benešov nad Ploučnicí a v obcích Dolní Habartice, Horní Habartice, Malá Veleň, Františkov nad Ploučnicí, Starý Šachov, Merboltice, Velká Bukovina, Valkeřice, Verneřice, Heřmanov;
 2. poskytuje v rámci své působnosti předběžné informace - územně plánovací informace;
 3. vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, dělení a scelování pozemků, o ochranném pásmu;
 4. určuje možnosti spojení územního a stavebního řízení;
 5. stanoví, že u jednoduchých staveb, terénních úprav a zařízení uvedených v zákoně nebude stavební úřad vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení;
 6. uzavírá veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území;
 7. provádí změny a zrušení územního rozhodnutí;
 8. vydává územní souhlas a posuzuje oznámení o záměrech v území;
 9. vydává územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území (na pokyn rady obce);
 10. ověřování souladu dokumentace pro stavební povolení speciálních stavebních úřadů;
 11. vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů;
 12. provádí kontrolní prohlídky staveb a vydává rozhodnutí nebo opatření pro nápravu zjištěných pochybení, případně upozorní na závady další orgány státní správy;
 13. vedení společné administrativy odboru, evidence a kontrola úkolů;
 14. kopie dokumentů tiskem nebo na nosičích pro interní a externí potřebu;
 15. rozhodování o přípustných výjimkách z prováděcích vyhlášek SZ;
 16. posuzuje ohlášené stavby, terénní úpravy nebo zařízení a vydává souhlas s jejich provedením;
 17. vede stavební řízení a vydává rozhodnutí o povolení stavby;
 18. posuzuje námitky účastníků řízení;
 19. uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav;
 20. vede zkrácené stavební řízení;
 21. rozhoduje o prodloužení stavebního povolení;
 22. povoluje změnu stavby před jejím dokončením;
 23. posuzuje záměr o užívání dokončené stavby, vydává kolaudační souhlas, vydává povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, rozhoduje o provedení zkušebního provozu;
 24. nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby;
 25. vydává souhlas se změnou užívání stavby;
 26. povoluje nebo nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení;
 27. vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů;
 28. provádí kontrolní prohlídky staveb a vydává rozhodnutí nebo opatření pro nápravu zjištěných pochybení;
 29. nařizuje neodkladné odstranění stavby a zajištění zabezpečovacích prací, nařizuje nezbytné úpravy, nařizuje zajištění údržby stavby;
 30. předává podklady věcně příslušnému odboru města ve věci provedení prací, úhrady a vymáhání nákladů na nařízené stavební práce stavebním úřadem;
 31. vydává rozhodnutí o stavebním příspěvku;
 32. nařizuje vyklizení stavby;
 33. ukládá opatření na sousedních pozemcích nebo stavbách;
 34. řeší přestupky a správní delikty dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podklady pro vybírání a vymáhání pokut předává pověřenému správnímu orgánu;
 35. vede evidenci a archivaci spisů a dokumentací staveb a návrhů na skartaci;
 36. polupráci s orgány státní správy a zajišťuje koordinaci a součinnost s dotčenými orgány a organizacemi;
 37. spolupráci s katastrálním úřadem při evidenci nemovitostí, vydává stanoviska a potvrzení;
 38. vyměřuje správní poplatky podle zákona o správních poplatcích;
 39. rozhoduje a vydává písemný doklad o přidělení čísel popisných, evidenčních a orientačních a přečíslování staveb na základě pověření města a vede o tom evidenci (pro Benešov nad Ploučnicí);
 40. zpracování statistických výkazů;
 41. odborné, technické a statické posudky;
 42. na základě zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů zavádění dat do registrů územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN);
 43. vykonávání další činnosti v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, úzkou spolupráci s metodickým orgánem územního plánování, odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vedoucí odboru: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel: 412 589 820

referentky: Jana Košková, tel. 412 589 818
 
Stavební úřad informuje.pdf

Změna zákona o správních poplatcích.pdf

Tiskopisy, formuláře

Přečtěno: 6162 x

CO NÁS ČEKÁ

28.06.- pátek - [15:00 - 17:00]
Divadélko na zámku
29.06.- sobota - [16:00 - 20:00]
Ahoj léto! - kapela Standa Band
04.07.- čtvrtek - [22:00 - ]
Letní kino: Ženy v běhu

RYCHLÝ KONTAKT

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1
Tel.: 412 589 811
Fax : 412 589 812
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:ymgbfiz

 

Úřední doba:

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

 

Provozní doba podatelny, pokladny:

Pondělí
8,00 - 17,00

Úterý 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Středa


8,00 - 17,00

Čtvrtek 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Pátek 7:00 - 11:30
12:00 - 14:00

Kompletní informace
Vedení města

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

KATALOG FIREM

Kompletní katalog: FIRMY

PODPORUJEME

HEIDENAU

 

RC MEDVÍDEK

 

 

MAS

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

CSH

 

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace