Eviduje veškerý movitý a nemovitý majetek města, provádí inventarizace majetku, zpracovává a eviduje kupní a nájemní smlouvy,týkající se majetku města, spolupracuje s příslušnými úřady ve věcech převodu nemovitostí, sepisuje dohody o navrácení majetku v rámci restitucí, zajišťuje správu domovního fondu vč.zajišťování oprav, vede technickou dokumentaci objektů, zajišťuje protipožární prevenci a řádnou ochranu majetku.

Co potřebujete najít?

Nastavení cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě webových stránek obchodu těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do vašeho prohlížeče.