foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

Prezidentské volby 2018

Druhá přímá volba prezidenta České republiky proběhne 12. - 13. ledna 2018. Druhé kolo prezidentských voleb tak připadá na 26. - 27. ledna 2018. Podle zákona se volby konají vždy v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volič, který nebude moci ve dnech volby prezidenta republiky volit ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, popřípadě zvláštním seznamu voličů, může požádat o vydání voličského průkazu, a to od 28.08.2017 (dle § 33, odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Požádat o vydání voličského průkazu je možné:

- osobně

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek dne 05.01.2018.

Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je středa dne 10.01.2018 do 16:00 hodin.

Městský úřad Benešov n.Pl. předá nejdříve dne 28.12.2017 voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat.

Veškeré informace k voličským průkazům, případně stálému a zvláštnímu seznamu voličů, je možné získat na MÚ Benešov n.Pl., Mgr. Zdeňka Čvančarová, 412 589 804, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Harmonogram úkolů a lhůt

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu

Minimální počty členů okrskových volebních komisí

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

Oznámení o místě konání voleb

Telefonní seznam za POÚ Benešov nad Ploučnicí

 

Výsledky hlasování za Benešov nad Ploučnicí

 

Oznámení o době a místě konání 2.kola volby prezidenta České republiky

Informace k voličským průkazům - 2. kolo volby prezidenta republiky

Hlasovací lístky - 2. kolo volby prezidenta republiky

Žádosti o přenosnou volební schránku - 2. kolo volby prezidenta

 

Zápis SVK o výsledku volby prezidenta 2018 - 1.kolo

 

Informace - služby na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrát města Děčín - - 2. kolo volby prezidenta
V dnech 2. kola volby prezidenta republiky 26.-27.01.2018 je na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů v budově MgM Děčín , číslo B1, ul. 28. října 1155/2, Děčín I (budova bývalého okresního úřadu) zajištěna služba pro vyzvednutí, popřípadě vyhotovení občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platností jednoho měsíce. V případě podání žádosti o vydání občanského průkazu na jeden měsíc musí občan předložit dvě fotografie odpovídající současné podobě.


Informace o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky

V souladu s ustanovením § 56 odst. 4 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, po uplynutí lhůty pro případné vzdání se kandidatury nebo doručení informace o ztrátě volitelnosti, Ministerstvo vnitra zveřejňuje a současně potvrzuje informaci, že kandidáty, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky, jsou:


prof. Ing. Jiří D R A H O Š, DrSc., dr. h. c.

muž, 68 let, fyzikální chemik, Praha, bez politické příslušnosti, navržen navrhujícím občanem  

Ing. Miloš Z E M A N

muž, 73 let, ekonom, Praha, Strana Práv Občanů, navržen navrhující občankou

Přečtěno: 2647 x

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace