foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PRO OBČANY

VOLBY EU 2019

volby EU

MAPOVÝ PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

NAHLÁŠENÍ ZÁVAD

REGENERACE PAMÁTEK

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY

ROZPOČET MĚSTA

KLIKACÍ ROZPOČET

OBJEVTE BENEŠOV

FOTOGALERIE

VOLBY EU 2019

volby EURozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

 

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů č. 4/2019 s datem rozeslání 17.01.2019 (považován za den vyhlášení), volby do Evropského parlamentu.
Na území České republiky jsou stanoveny dny jejich konání na pátek 24.05.2019 a sobotu 25.05.2019. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin.

Harmonogram úkolů a lhůt

Informace k voličským průkazům
Volič, který nebude moci anebo nehodlá volit v okrsku, kde je veden v seznamu voličů nebo ve zvláštním seznamu voličů může požádat obecní nebo zastupitelský úřad o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, t.j. od 17.01.2019, a to:
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče - nejpozději do 17.05.2019 do 16 hodin
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky - nejpozději do 17.05.2019 do 16 hodin
- osobně - nejpozději do 22.05.2019 do 16 hodin

Voličské průkazy je možné vydávat od 09.05.2019 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo je možné voličský průkaz voliči zaslat.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně voličského průkazu se obracejte na Mgr. Zdeňku Čvančarovou, t.č. 412 589 804 nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzor - žádost o voličský průkaz

Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany České republiky o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počty zástěn

Informace pro občany jiného členského státu EU - služba na odboru HS

Ministerstva vnitra ČR dne 5.4.2019 zveřejnilo rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu.
Přehled kandidujících politických stran, hnutí a koalic

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Benešově nad Ploučnicí

Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu jinou osobou než žadatelem

Informace k delegaci členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - 30.dubna 2019 od 15 h - velká zasedací místnost

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Telefonní spojení do všech volebních místností

 Výsledky hlasování v obci Benešov nad Ploučnicí

V úterý dne 28.05.2019 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno sdělení Státní volební komise - vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu. Od středy 29.05.2019 plyne 10denní lhůta pro podání návrh na neplatnost voleb, což je do pátku 07.06.2016, 16:00 hodin.

Přečtěno: 573 x

ZDRAVÉ MĚSTO A MA21

ZaM schválilo usn.č. 30/2019 dne 10.04.2019 vystoupení ze Zdravých měst

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

Oficiální internetové stránky města Benešov nad Ploučnicí | 2016 hrdlicka.cz Prohlášení o přístupnosti | Zpracování osobních údajů | Administrace