Podmínky povolování zásahu při umisťování inženýrských sítí