Směrnice č.1/2017 - Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace