Žádost o vydání souhlasu pro speciální stavební úřad