Smlouva č. 1/2018 o poskytnutí dotace Městský sportovní klub, z. s.