Prezident  České republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020.

Případné 2. kolo voleb do Senátu - NEKONÁ SE ! 

Harmonogram - volby do zastupitelstev krajů 

Informace k voličským průkazům 


Informace k činnosti okrskových volebních komisí:

4.11.2020
Dnes tj. 4. 11. 2020 soud rozhodl a zároveň na úřední desce vyvěsil  po 15 hod. ZAMÍTNUTÍ OBOU POSLEDNÍCH PODANÝCH VOLEBNÍCH NÁVRHŮ (L. Blažej a Česká pirátská strana). Rozhodnutí nabylo právní moci vyvěšením, tj. dnes a z tohoto vyplývá, že dnes byly ukončeny volby.


19.10.2020
Informujeme všechny členy okrskových volebních komisí, že u Krajského soudu v Ústí nad Labem byly podány tři žaloby na neplatnost hlasování u voleb do zastupitelstev krajů.
Činnost okrskových volebních komisí zatím nekončí.
O dalším postupu budou všichni členové včas informováni.