Dražební vyhláška Exekutorský úřad Mgr. Zdeněk Pánek - č.j. 112/EX 3409/15-92