Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a konání veřejného projednávání

K dnešnímu datu je tento dokument mimo interval pro zveřejnění na webu.
Vyvěšeno 22.8.2019
Sejmuto 1.11.2019
Veřejná vyhláška Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ) a konání veřejného projednání.
Vyhláška.pdf
Vyhláška.pdf

pdf, 235.3 KB