Usnesení, č.j. 120 EX 10239/20-55 (Exekutorský úřad Klatovy)