Usnesení o nařízení elektronické dražby, Exekutorský úřad Děčín Mgr. Zdeněk Pánek, č. j. 112 EX 306/11-150