Usnesení o nařízení elektronické dražby - Mgr. Pánek Děčín