Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dopravní značení ul. Sokolský vrch