Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci dopravním značením