VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Průběžné sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů