Výběrové řízení - vedoucí odboru majetku, investic a životního prostředí