Zastupitelstvo města - 11.12.2019 od 17 hodin - městské kulturní zařízení