Zastupitelstvo města - 21.4.2021 od 17 hodin - městské kulturní zařízení