Informace z města 17.3.2020


Vážení spoluobčané, 

vzhledem k nastalé situaci kolem šíření koronaviru bych Vás chtěl informovat o aktuální situaci v našem městě.Těch informací je celá řada. Proto se snažíme poskytnout je uceleně a v maximální stručnosti. 

 V první řadě bych chtěl reagovat na dotazy, zda-li máme nějaký potvrzený případ v našem městě. A protože se fámy šíří ještě rychleji nežli virus, chtěl bych vyvrátit informaci, že nějaký pozitivní případ v našem městě je. Z mně dostupných informací, nebyl potvrzen žádný (stav ke dni 17.3.) To, že byl někdo testován nebo byla-li někomu nařízena karanténa, ještě neznamená, že je pozitivní na koronavirovou nákazu. Samozřejmě pokud byla někomu nařízena karanténa, je povinen jí dodržovat. Ovšem tuto informaci bohužel k dispozici nemáme a nemáme ani žádnou možnost a pravomoc toto kontrolovat. 

Na stránkách města se snažíme veškeré informace sdílet maximálně přehledně a co nejstručněji. Pokud bude někdo potřebovat nějakou další informaci, kterou postrádá, neváhejte se ozvat na vedení města na níže uvedených kontaktech. Jsme ve spojení s praktickými lékaři, kteří se i přes nedostatek ochranných pomůcek snaží maximálně vyhovět svým pacientům. Žádám všechny, kteří potřebují ošetření svého praktického lékaře, nechť jej nejdříve kontaktují telefonicky a domluví si možnost návštěvy tak, aby v čekárnách nedocházelo ke kumulaci většího množství osob. O recepty je možno požádat elektronicky, využívejte toho. Rovněž v lékárně dodržujte požadavky personálu a respektujte omezení, která jsou nastavená. Všichni tito pracovníci zdravotního sektoru zaslouží velký dík. 

 V tuto chvíli není nařízena povinnost nosit na veřejnosti roušku, přesto apelujeme na každého, nechť tento ochranný prostředek využívá. Nemáte-li k dispozici roušku, použijte šátek, šálu apod. Jakákoliv zábrana před obličejem je lepší nežli žádná. Chráníte tím nejen sebe, ale i své okolí. Město se snaží zajistit ochranné roušky pro své pracovníky, především pro pracovníky městské policie, ale v tuto chvíli se jedná o nedostatkové zboží, stejně tak jako tomu je u desinfekčních prostředků. 

Městský úřad je pro veřejnost uzavřen a provoz je zajištěn v omezeném režimu a v omezené provozní době. Informace získáte u vedoucích jednotlivých odborů, kteří jsou k dispozici na telefonních, případně e-mailových kontaktech. 

Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Pokud jste takovou osobou a máte problém se zajištěním základních životních potřeb nebo je někdo takový ve Vašem okolí, můžete kontaktovat:

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí na telefonním čísle 724 857 337

Kdo by byl ochotný stát se dobrovolníkem, někomu nakoupit nebo objednat nákup na e-shopu, pomoci seniorům s eReceptem, předávat informace nebo koordinovat ostatní dobrovolníky, nechť se ozve na výše uvedené telefonní číslo nebo e-mail: urad@benesovnpl.cz. 

Všem Vám děkuji za součinnost, ohleduplnost a dodržování všech vydaných opatření. 

                                                                                                                Pavel Urx, starosta města 


Kontakty na vedení města: 

Starosta města - Pavel Urx: 774 803 670 

Místostarosta - Petr Jansa: 606 883 473 

Služby města - Ing. Pavel Košnar: 602 281 743 

Městská policie: 775 088 156 

Vedoucí odborů MÚ: 

Odbor MIŽP: Ing. Petr Strnad: 773 751 707 

Odbor HS: Mgr. Zdeňka Čvančarová: 724 857 337 

Stavební úřad: Ing. Irena Zárubová: 606 434 006 

Odbor FP: Bc. Lenka Sluková: 773 798 501 

Další důležité kontakty: 

Lékárna Na Radnici - telefon: 487 857 038 

Lékaři: MUDr. Petra Kmínková - praktický lékař - telefon: 737 168 290 

MUDr.Pavel Vácha - praktický lékař - telefon: 412 586 578

MUDr. Antonín Zamykal - dětský lékař, chirurgická ambulance - telefon: 412 586 522

MUDr. Karel Krátký - dětský lékař - telefon: 412 586 606, 776 748 100

MUDr. Vendula Pilecká - gynekologická ambulance - telefon: 606 590 060

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje: 736 233 176 nebo 704 829 502 nebo 703 365 986

www.khsusti.cz 

Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem: 

Telefon: 1212

letak.pdf
letak.pdf

pdf, 1.4 MB