Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Městská policie

Kontakt

Sídlo Městské policie se nachází v centru města, benesovnadploucnici_MP.jpg
náměstí Míru čp. 17

Městská policie
náměstí Míru 17
407 22 Benešov nad Ploučnicí

Telefonní kontakty: 775 088 156, 775 077 156, 412 589 817
e-mail: mpbenesovnpl@post.cz
velitel - Červenka Václav

strážníci - Dostál Jiří, Svatoš Jan, Štípek Karel

Historie

Tradice městských a obecních policií v českých zemích sahá již do Rakouska - Uherska. Po 1. světové válce a vzniku samostatné Československé republiky nenastaly u bezpečnostních složek zásadní organizační změny oproti situaci před rokem 1918. Stejně tak se nezměnila ani základní náplň činnosti bezpečnostních orgánů - ochrana státu, občanů a jejich majetku. Po druhé světové válce a po změně politického systému v Československu došlo roku 1949 ke sjednocení všech bezpečnostních sborů do jednotného Sboru národní bezpečnosti podřízenému ministerstvu vnitra. Stejný osud tedy měly i městské policie. Ke znovuzřízení a vzniku moderních obecních policejních sborů přispěla změna politického systému v roce 1989. Po přijetí zákona České národní rady ze dne 21.6.1991 o Policii ČR následně přijala ČNR dne 6.12.1991 zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii. V návaznosti na tento zákon schválilo městské zastupitelstvo v Benešově nad Ploučnicí roku 1992 vyhlášku, jíž zřídilo Městskou policii Benešova nad Ploučnicí.


Současnost

Důvodem pro vznik Městské policie byla snaha zabezpečit občanům Benešova nad Ploučnicí co největší pocit bezpečí a dát jim k dispozici veřejný orgán, ke kterému se mohou obracet se všemi problémy jenž se dotýkají bezpečnosti a pořádku ve městě.

Hlavním cílem činnosti MP je dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města.


Obecné informace o městských policiích

Více informací o činnosti obecních policií zde

Zákon o obecní policii 553/1991 Sb.

Základní pravomoci a povinnosti strážníků MP vyplývající ze zákona