Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Městská policie

Kontakt

Sídlo Městské policie se nachází v centru města, benesovnadploucnici_MP.jpg
v prostorách budovy Městského úřadu.

Městská policie
náměstí Míru 1
407 22 Benešov nad Ploučnicí

Telefonní kontakty: 775 088 156, 775 077 156, 412 589 817
e-mail: mpbenesovnpl@post.cz
velitel - Červenka Václav

strážníci - Dostál Jiří, Svatoš Jan, Štípek Karel

Historie

Tradice městských a obecních policií v českých zemích sahá již do Rakouska - Uherska. Po 1. světové válce a vzniku samostatné Československé republiky nenastaly u bezpečnostních složek zásadní organizační změny oproti situaci před rokem 1918. Stejně tak se nezměnila ani základní náplň činnosti bezpečnostních orgánů - ochrana státu, občanů a jejich majetku. Po druhé světové válce a po změně politického systému v Československu došlo roku 1949 ke sjednocení všech bezpečnostních sborů do jednotného Sboru národní bezpečnosti podřízenému ministerstvu vnitra. Stejný osud tedy měly i městské policie. Ke znovuzřízení a vzniku moderních obecních policejních sborů přispěla změna politického systému v roce 1989. Po přijetí zákona České národní rady ze dne 21.6.1991 o Policii ČR následně přijala ČNR dne 6.12.1991 zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii. V návaznosti na tento zákon schválilo městské zastupitelstvo v Benešově nad Ploučnicí roku 1992 vyhlášku, jíž zřídilo Městskou policii Benešova nad Ploučnicí.


Současnost

Důvodem pro vznik Městské policie byla snaha zabezpečit občanům Benešova nad Ploučnicí co největší pocit bezpečí a dát jim k dispozici veřejný orgán, ke kterému se mohou obracet se všemi problémy jenž se dotýkají bezpečnosti a pořádku ve městě.

Hlavním cílem činnosti MP je dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města.


Obecné informace o městských policiích

Více informací o činnosti obecních policií zde

Zákon o obecní policii 553/1991 Sb.

Základní pravomoci a povinnosti strážníků MP vyplývající ze zákona