Žádost o informaci - v rámci územního a stavebního řízení (5/2024)

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost.pdf
Žádost.pdf

pdf, 104.9 KB

Odpověď.pdf
Odpověď.pdf

pdf, 210.6 KB