Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:

Transparentní samospráva
Stav vodních toků na území Benešovska
Třiďte elektroodpad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Centrum sociálních služeb Děčín
Návštěva lékaře
Ziveobce.cz

Nabídka pracovních příležitostí
počasí
počasí

© Milichovský
Videoreportáže
Videoreportáže

Oficiální Facebook
Oficiální Facebook města Benešov nad Ploučnicí

Zdravé město Benešov nad Ploučnicí
Rodinné centrum Medvídek

Benešov nad Ploučnicí - historie města od nejstarších dob až po současnost

Navštivte zámek v Benešově nad PloučnicíZámek Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště Benešov nad PloučnicíTermální koupaliště Benešov nad Ploučnicí

Videoprezentace města
Okénko Benešov nad Ploučnicí - TV LYRA


Spolek přátel historických památek města Benešov nad Ploučnicí
Děčín - info z místa, kde žijete
Region České Švýcarsko
Muzea Euroregionu Elbe/Labe
Partnerské město Heidenau
Místní akční skupina Labské skály
Kalendář akcí ZOO Děčín na rok 2015
Klub seniorů Benešov nad Ploučnicí
RC Cars Benešov nad Ploučnicí
ZO ČSCH Benešov nad Ploučnicí

 

Zámek Benešov nad Ploučnicí

Oficiální internetové stránky zámku www.zamek-benesov.czzamek.jpg

Benešovský dvojzámek právem náleží k nejpozoruhodnějším příkladům renesanční zámecké architektury u nás. Oba původně jednotné zámecké komplexy byly zbudovány příslušníky míšeňského protestantského rodu pánů ze Salhausenu v průběhu 16. století. S nimi je spojován největší rozkvět Benešova, který se na celé století stal panskou rezidencí a střediskem nebývalé stavební aktivity. Už tehdy byl ale původně jednotný majetek rozdělen a ani později se už nikdy nepodařilo obě části panství znovu sjednotit. Po Bílé Hoře se totiž vlastníky oddělených částí staly rody, které měly svá honosnější sídla jinde: Thunové v Děčíně a Klášterci nad Ohří a Claryové v Teplicích.
Oba benešovské zámky sloužily nejdříve za občasné letní sídlo a později už jen jako byty vrchnostenských, hlavně lesních úředníků a zaměstnanců. Tak se mohlo stát, že se komplex všech zámeckých budov vyhnul pozdějším přestavbám a uchoval si svou renesanční, v této podobě ojedinělou a z památkového hlediska nesmírně cennou podstatu drobného šlechtického sídla dodnes.
Za zmínku jistě stojí, že v městském kostele byla Salhauseny zbudována pohřební kaple s pozoruhodnými renesančními náhrobky.


Interiéry:
V architektonicky hodnotném Dolním zámku je zpřístupněna interiérová zámecká instalace představující život drobné šlechty na panském sídle.
Ve starším, léta nepřístupném tzv. Horním zámku, bude v letošním roce zpřístupněno druhé patro s původními, náročně restaurovanými malovanými stropy a dekorativní malířskou výzdobou interiérů a pro příští sezónu se zde připravuje expozice uměleckých a uměleckořemeslných děl z doby 16. a 17. století ze sbírek Památkového ústavu v Ústí n.L.
Prostory Wolfova domu jsou věnovány výstavám zajímavých technik uměleckého řemesla Dálného východu: po čínském a japonském emailérství se tu loni představilo umění dálněvýchodních laků, které zde bude ještě v letošním roce. Pro zájemce o tato řemesla lze na zámku získat i brožury věnované těmto technikám.Návštěvní doba

Vstupné

Expozice:
Dolní zámek
historické interiéry - bydlení od renesance do 19. stol.: dobový nábytek, sklo, porcelán, obrazy, grafika, hodiny, zbraně
spižírna, černá kuchyně, vrchnostenská kancelář, zámecká zbrojnice

Horní zámek
umělecké řemeslo 16. a 17. stol. (nábytek, gobelíny..)
plastiky z 15. stol.
v jedné z místností je renesanční malovaný dřevěný strop

v objektu je obřadní síň - renesanční sál

Historie:
Zámecký komplex má dvě části - Horní a Dolní zámek. Horní zámek byl vystavěn Bedřichem ze Salhausenu v letech 1522 - 24 ve stylu saské pozdní gotiky; později dostavěné štíty jsou již ve stylu saské renesance. Stavby Dolního zámku byly postaveny v renesanční stylu - Antonínův palác v letech 1540 - 44, Volfův palác v rozmezí let 1570 - 1578. Úřední budova při východní straně pochází z 1. pol. 16. stol.
Po požáru v roce 1968 byl zámek rekonstruován.