Městský úřad Benešov nad Ploučnicí • náměstí Míru 1 • Tel.: 412 589 811 • Fax : 412 589 812 • Mail: urad@benesovnpl.cz

Menu:



Ziveobce.cz

počasí
počasí

© Milichovský

 

Zámek Benešov nad Ploučnicí

Oficiální internetové stránky zámku www.zamek-benesov.czzamek.jpg

Benešovský dvojzámek právem náleží k nejpozoruhodnějším příkladům renesanční zámecké architektury u nás. Oba původně jednotné zámecké komplexy byly zbudovány příslušníky míšeňského protestantského rodu pánů ze Salhausenu v průběhu 16. století. S nimi je spojován největší rozkvět Benešova, který se na celé století stal panskou rezidencí a střediskem nebývalé stavební aktivity. Už tehdy byl ale původně jednotný majetek rozdělen a ani později se už nikdy nepodařilo obě části panství znovu sjednotit. Po Bílé Hoře se totiž vlastníky oddělených částí staly rody, které měly svá honosnější sídla jinde: Thunové v Děčíně a Klášterci nad Ohří a Claryové v Teplicích.
Oba benešovské zámky sloužily nejdříve za občasné letní sídlo a později už jen jako byty vrchnostenských, hlavně lesních úředníků a zaměstnanců. Tak se mohlo stát, že se komplex všech zámeckých budov vyhnul pozdějším přestavbám a uchoval si svou renesanční, v této podobě ojedinělou a z památkového hlediska nesmírně cennou podstatu drobného šlechtického sídla dodnes.
Za zmínku jistě stojí, že v městském kostele byla Salhauseny zbudována pohřební kaple s pozoruhodnými renesančními náhrobky.


Interiéry:
V architektonicky hodnotném Dolním zámku je zpřístupněna interiérová zámecká instalace představující život drobné šlechty na panském sídle.
Ve starším, léta nepřístupném tzv. Horním zámku, bude v letošním roce zpřístupněno druhé patro s původními, náročně restaurovanými malovanými stropy a dekorativní malířskou výzdobou interiérů a pro příští sezónu se zde připravuje expozice uměleckých a uměleckořemeslných děl z doby 16. a 17. století ze sbírek Památkového ústavu v Ústí n.L.
Prostory Wolfova domu jsou věnovány výstavám zajímavých technik uměleckého řemesla Dálného východu: po čínském a japonském emailérství se tu loni představilo umění dálněvýchodních laků, které zde bude ještě v letošním roce. Pro zájemce o tato řemesla lze na zámku získat i brožury věnované těmto technikám.



Návštěvní doba

Vstupné

Expozice:
Dolní zámek
historické interiéry - bydlení od renesance do 19. stol.: dobový nábytek, sklo, porcelán, obrazy, grafika, hodiny, zbraně
spižírna, černá kuchyně, vrchnostenská kancelář, zámecká zbrojnice

Horní zámek
umělecké řemeslo 16. a 17. stol. (nábytek, gobelíny..)
plastiky z 15. stol.
v jedné z místností je renesanční malovaný dřevěný strop

v objektu je obřadní síň - renesanční sál

Historie:
Zámecký komplex má dvě části - Horní a Dolní zámek. Horní zámek byl vystavěn Bedřichem ze Salhausenu v letech 1522 - 24 ve stylu saské pozdní gotiky; později dostavěné štíty jsou již ve stylu saské renesance. Stavby Dolního zámku byly postaveny v renesanční stylu - Antonínův palác v letech 1540 - 44, Volfův palác v rozmezí let 1570 - 1578. Úřední budova při východní straně pochází z 1. pol. 16. stol.
Po požáru v roce 1968 byl zámek rekonstruován.