Dne 21. ledna 2018 bylo svoláno shromáždění zájemců o volejbalový sport do Klubovny v Sokolovně. Byla vzpomenuta historie volejbalu v Benešově nad Ploučnicí.

Volejbal se hrál již v 60. letech / Pap, Stuchlý, Lorenz, Vejvančický,../ v Žižkovce a potom od 1971 byl dán dohromady oddíl zájemců o volejbal. 

Obnovilo se hřiště v Kolonce a poté se svépomocí postavilo hřiště -bylo v místech dnešních tenisových kurtů. V té době hrál Benešov pod TJ Benar a měl 2 mužstva-jedno hrálo okresní přebor a ti lepší hráli Krajskou soutěž. Na stránkách MSK budou fotografie z historie i současnosti volejbalového dění. Škoda, že nejsou fotografie z let kolem roku 1960. 

První vyzkoušení sloupků na volejbal v Sokolovně
První vyzkoušení sloupků na volejbal v Sokolovně


Po předběžném projednání s předsedou MSK Benešov nad Ploučnicí, byl dán návrh na ustavení oddílu Volejbalu při MSK. 

Bylo přijato 23 přihlášek a v únoru další 2. Celkem je v oddíle registrováno 25 členů. Volejbal ale hrají i další členové z jiných oddílů / Vrbický K., Štípek M..../. Byl zvolen výbor oddílu a uloženo předsedovi toto projednat ve výboru MSK a s městem projednat možnost instalace sloupků pro napínání sítě.Výbor klubu volejbalu
předseda: Ing. Rudolf Čech, t.č. 777 482247
pokladník: Denisa Hánová
člen: Markéta Krišková
Tréninky
Středa: 19.30 – 21 h
Neděle:  17 – 19 h
Tréninky
předseda: Ing. Rudolf Čech, t.č. 777 482247
pokladník: Denisa Hánová
člen: Markéta Krišková