Informace podané dle zákona 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

29.4.

2019

Žádost o informace

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

9.1.

2019

Služby Petra Vojnara

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

4.1.

2019

Kastrační program

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

4.3.

2018

Zajištění GDPR

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

21.8.

2017

Problémy s ptáky

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím