Odbor především zajišťuje:

  • zajišťuje práci s rozpočtem, přípravu, tvorbu, sledování plnění rozpočtu, rozpočtové změny
  • vede evidenci  faktur, vč. úhrad, úhrady pravidelných  plateb
  • zúčtovací vztahy – závazky vůči zaměstnancům, pojišťovnám, finančním institucím, příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím, vedení evidence pohledávek a závazků
  • vedení účetnictví dle zák. 563/1991 ve znění pozdějších předpisů
  • zajišťuje finanční část evidence dotačních prostředků
  • provádí finanční kontrolu dle zák. o finanční kontrole
  • vykonává funkci správce poplatků na zákl. vyhlášky o místních poplatcích
  • povolování provozování výherních hracích přístrojů

Rozpočty, hospodaření